23. 11. 2020.
SNSD će insistirati da se u Krivični zakonik Srpske uvrste mjere iz “Tijaninog zakona”

SNSD će insistirati da se u Krivični zakonik Srpske uvrste mjere iz “Tijaninog zakona”

Igor Žunić: Došlo je vrijeme da Srpska reaguje

Šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Igor Žunić, gostujući u emisiji Pečatm rekao je da Republika Srpska godima upozorava na nepoštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i na neustavna bonska ovlaštenja.

– Vladajuće stranke i institucije Srpske su riješile da reaguju u smislu podnošenja inicijative za sazivanje posebne sjednice NSRS – istakao je on.

Rekao je da će se tamo naći informacija o transformaciji dejtonske strukture i uticaja na položaj i prava Republike Srpske.

– Informacija je sastavljena iz tri dijela, prije svega opisa nastanka dejtonske strukture BiH, neustavnih intervencija koje su rađene na Ustav BiH i Republike Srpske. Tu prije svega mislim na neustavna i neovlaštena bonska ovlaštenja i intervencionizam svih onih aktera koji su uticali da Srpska gubi neka ovlaštenja koja su joj data u Dejtonskom sporazumu – naglasio je Žunić.

Žunić je istakao da će na kraju se doći do stavova koje Narodna skupština, kao najviše zakonodavno tijelo Srpske, treba da zauzme po pitanju svih pomenutih stvari.

On je napomenuo da postoji mogućnost da pomenuta informacija ne pokaže neke nove činjenice.

– Vidjeli smo i sami kako su bonska ovlaštenja i sve one radnje koje su rađene u ranijem periodu imale uticaj i na sam status Republike Srpske, a i na pojedince koji su imali i neku vrstu ljudske štete. Kroz informaciju o kojoj govorim biće sve provučeno i mislim da ona često treba da se nađe na sjednicama NSRS, ali njom je predstavljen jedan kontinuitet koji sve više eskalira. Smatram da u tome učestvuju i ljudi iz Republike Srpske koji nelegalno sjede u Savjetu ministara, a vidjeli smo i da Deklaracija koju je dala SDA predstavlja dokument kontinuiteta pritiska te vrste, antidejtonskog i antiustavnog – istakao je Žunić.

Žunić je naglasio da je sada trenutak da svi poslanici u NSRS razumiju da se radi o procesu, a ne nečemu što se dešava slučajno i izrazio očekivanje za korektnu raspravu i konkretne zaključke koje bi NSRS trebala da donese.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender