10. 08. 2020.
Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine 

Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini godine 

U prvih devet mjeseci ostvaren rast premija i dobiti

Triglav osiguranje Banja Luka zadržava položaj na tržištu Republike Srpske

Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji isti period za 10 % povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona evra, te je realizovala 72 miliona evra dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više nego lani. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine u Triglavu potvrđuju prognozu planirane godišnje dobiti. U trećem tromjesečju kombinovani količnik imovinskih osiguranja iznosio je povoljnih 91,3 %, što potvrđuje dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja. Sredstva klijenata kojima upravlja Triglav grupa u uzajamnim fondovima i na sektoru individualnog upravljanja krajem septembra ove godine iznosila su više od 1.050 miliona evra, što je za 61 % više nego krajem 2018. godine, posebno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Triglav nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta usmjerene na dugoročno stabilno, profitabilno poslovanje i na povećanje vrijednosti Triglav grupe. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Grupe Triglav, je u prvih devet mjeseci 2019. godine fakturisalo skoro jednaku premiju kao u istom periodu lani i zadržava položaj na tržištu Republike Srpske.

 

10-postotni rast premije, povoljni kombinovani količnik. Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine fakturisala 905,5 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja (indeks 111 u odnosu na isti period lani). Porast premija ostvaren je na sva tri segmenta osiguranja i na većini tržišta. Grupa je uspješnim prodajnim akcijama, povećanim prodajnim aktivnostima i pridobivanjem novih osiguranika ostvarila rast premije u svim grupama imovinskih osiguranja, a ukupna premija tog segmenta bila je u odnosu na isti vremenski period lani viša za 11 odsto. Premija zdravstvenih osiguranja je na osnovu povećanog broja sklopljenih osiguranja i zbog povišenja prosječne premije porasla za 22 %, premije životnih i penzijskih osiguranja više su za 2 %, što se može prvenstveno pripisati višim uplatama klasičnih životnih i penzijskih osiguranja i prodaji tih osiguranja i preko bankovnih prodajnih kanala. Ovogodišnji štetni dogođaji bili su do sada relativno povoljni, a fakturisani bruto iznosi šteta u Triglav grupi iznosili su 505,5 miliona evra (indeks 102). Kombinovani količnik Grupe iznosio je povoljnih 91,3 %, što je posljedica poboljšanog štetnog količnika i sačuvane stabilne vrijednosti rashodnog količnika.

 

Dobar poslovni rezultat. Triglav grupa je u prvih devet mjeseci realizovala 72,0 miliona evra konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više nego u istom periodu lani. Dobar rezultat je prvenstveno posljedica disciplinovanog preuzimanja rizika osiguranja i rasta obima poslovanja. Dobit koja proizlazi iz bruto tehničkog dijela poslovanja iznosila je 54,7 miliona evra i bila je 13 % viša nego lani u istom periodu. Dobit iz finansijskih ulaganja osiguravačke djelatnosti u visini od 14,9 miliona evra niži je nego lani (indeks 76), a na nju su uticale negativne kamatne stope, koje i dalje snižavaju neto prihode od kamata. Zbog daljnjeg pada kamatnih stopa u ovoj godini Triglav grupa je oformila odgovarajuće rezerve. Dobit iz neosiguravajućeg dijela poslovanja Grupe, u što ulaze i rezultati poslovanja oba društva za upravljanje, iznosila je 2,4 miliona evra (indeks 144).

 

Investicijski portfolio Triglav grupe. Finansijska ulaganja Grupe krajem septembra 2019. dosegla su vrijednost od 3,3 milijarde evra (indeks 106). U portfoliju imaju i dalje prevladavajući udio od 73,1 % dužničkih vrijednosnih hartija, koje su uglavnom investirane na području evra.

 

Upravljanje imovinom klijenata. Triglav grupa je krajem septembra 2019. upravljala sa više od 1.050 miliona evra sredstava svojih klijenata, od čega je 976 miliona evra sredstava kojima se upravlja u uzajamnim fondovima, a 78 miliona evra sredstava je individualno upravljanje imovinom klijenata. Ukupni obim sredstava klijenata Triglav grupe je u odnosu na obujam krajem 2018. godine za 61 % viši, prvenstveno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Na slovenačkom tržištu upravljanja uzajamnim fondovima Triglav je na vodećem mjestu (udio na tržištu 34 %).

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Sa poslovanjem i sa postignutim rezultatima u prvih devet mjeseci smo zadovoljni. Poslujemo u izuzetno zahtjevnim prilikama na finansijskim tržištima, ali disciplinovano preuzimanje rizika i rast obima poslovanja omogućuju nam da uspješno postižemo zacrtane ciljeve. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planirane godišnje dobiti.«

 

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka u prvih devet mjeseci 2019. godine fakturisalo je 8,2 miliona KM bruto premije, što je na razini prošle godine. Premija dobrovoljnih osiguranja porasla je za 11,2%, a udio dobrovoljnih osiguranja u ukupnoj premiji iznosi 38%. To je za 4 procentna poena više nego u istom periodu 2018. godine. Udio Društva na tržištu Republike Srpske na 30.6.2019. iznosi 4,8% i snižen je za 0,2 procentna poena u odnosu na isti period lani.

 

„Zadovoljni smo ostvarenom bruto fakturisanom premijom u ovih prvih devet mjeseci, a posebno konstantnim porastom udjela dobrovoljnih osiguranja u ukupnom portfelju, što smo imali za cilj i u ovoj godini“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender