02. 03. 2021.
Radnike zapošljavali bez konkursa

Radnike zapošljavali bez konkursa

Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu 3.425 milijardi maraka

Prijedlog budžeta Republike Srpske za iduću godinu težak je 3 milijarde 425 miliona maraka, što je za 108,4 miliona više od rebalansa za ovu godinu.

Za plate zaposlenih Vlada će da izdvoji 844,8 miliona, što je više za 81,6 miliona KM nego ove godine. Na povećanje plata pored povećanja platnih koeficijenata od 5 do 20 odsto, uticalo je i uvođenje novih budžetskih korisnika.

Planirano uvećanje je, pored uvećanja za minuli rad rezultat uvećanja plata budžetskih korisnika, a što je u skladu sa izmjenama i dopunama zakona o platama zaposlenih u: institucijama pravosuđa, organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, oblasti visokog obrazovanja i studenstkog standarda Republike Srpske, oblasti kulture Republike Srpske i zaposlenih u javnim službama Republike Srpske. 
 
Samo za plate i penzije potrebno je dodatnih 116 miliona KM, rekao je ranije za ATV premijer Srpske. Bez obzira na to, kaže Višković, očekujem da bude ostvaren suficit u budžetu. Veći dio budžetskog kolača u idućoj godini planiran je i za Fond PIO. Za povećanje penzija biće izdvojeno 40 miliona KM. 

“Mi ćemo imati od 1. januara i redovno usklađivanje penzija, a prema onom što važi na današnji dan, to je negdje oko tri procenta, što znači dodatnih 40 miliona KM u narednoj godini”, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Republičkoj Upravi za inspekcijske poslove planirano je milion više, a službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, dva miliona. Samo Agencija za agrarna plaćanja dobiće oko 2 i po miliona više i većinu sredstava će usmjeriti na kapitalne investicije. 

“Ono što vam u ovom momentu mogu reći i što je Ministar najavio i što smatram da je jedna pozitivna dinamika, a to je da bi pravilnik za sljedeću godinu trebalo već do kraja januara da bude gotov, da će određene mjere kao što su i kapitalne investicije upravo zbog zahtjeva naših poljoprivrednih proizvođača, neke će biti drugačije koncipirane kako bi blagovremeno mogli da izvršimo nabavke. Evo Ministar je najavio da će pravilnik biti ranije objavljen i da ćemo podijeliti određene mjere po grupacijama i po terminskim i dinamičkim planovima naravno cijeneći one naše obaveze kada je u pitasnju trezor, budžet”, istakao je Savo Minić, direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

I ove godine iz budžeta se izdvaja skoro milion i po maraka za penzije borcima sa napunjenih 65 godina starosti, a sa manje od 15 godina staža. Budžet veći za 10 miliona KM u odnosu na ovu godinu biće i za invalidnine, borce, i organizacije zdravstvene i socijalne zaštite.

Sredstva granta iz budžeta Republike Srpske obuhvataju tekuće i kapitalne grantove neprofitnim subjektima, kao što su organizacije i udruženja za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom, organizacija i udruženja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske i pravne saradnje, humanitarne, sportske i omladinske, etničke, vjerske i političke organizacije i udruženja i slično. 

Za nabavku udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole planirano je milion KM, ali i dodatna sredstva za knjige osnovcima od trećeg do devetog razreda iz porodica sa troje i više djece. U planu su i veće subvencije kamatnih stopa za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova. 

Vlada je planirala i veći grant naučnim institucijama i sportskim organizacijima. Premijer Srpske poručuje da će u decembru zatražiti posebnu sjednica Narodne skupštine o pitanjima vezanim za budžet i ekonomsku politiku.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender