29. 11. 2020.
I “vaspitni šamar” je nasilje

I “vaspitni šamar” je nasilje

I “vaspitni šamar” je nasilje

Fizičko kažnjavanje djece je neprihvatljivo, kako u obrazovnim i vaspitnim ustanovama tako i u krugu porodice, zbog čega je Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH pozvala vlasti na svim nivoima da zakonskim odredbama izričito zabrane ovaj “vaspitni metod”.

Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djece, koji je pripremljen uz podršku UNICEF-a, predstavljen je juče u Sarajevu, a prema riječima ombudsmana Nives Jukić, javna svijest u BiH o neprihvatljivosti fizičkog kažnjavanja mališana nije na zadovoljavajućem nivou.

– Kao što je zabranjeno kažnjavanje odraslih, na isti način treba da bude zabranjeno i kažnjavanje djece. Porodični zakoni FBiH i Brčko distrikta ne poznaju ovo djelo, a nijedan od krivičnih zakona u BiH ne prepoznaje ga kao posebno krivično djelo – istakla je Jukićeva. 

Ona je istakla da je izričita zabrana kažnjavanja u svim sredinama, uključujući i porodice, jedna od preporuka upućena svim zakonodavnim i izvršnim vlastima na svim nivoima BiH, tamo gdje nije propisima učinjeno, a eksplicitno je potrebno zabraniti fizičko kažnjavanje djece u porodici.
Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur rekla je da izvještaj predstavlja pokušaj podizanja svijesti o tome da niko ne smije biti žrtva nasilja, pa ni roditeljskog kažnjavanja.

– Pozivam sve prosvjetne i socijalne radnike, građane da u slučaju da imaju bilo kakva saznanja o fizičkom kažnjavanju djeteta, ne samo u porodici već bilo u kojoj ustanovi, da nam se slobodno obrate. Mi uvijek možemo zaštititi identitet osobe koja nam se javila, sve s ciljem zaštite najboljeg interesa djeteta – poručila je Džumhurova.

Predsjedavajući Institucije ombudsmana BiH Ljubinko Mitrović istakao je da zabrana fizičkog kažnjavanja djece proizlazi iz Konvencije UN o pravima djeteta, koja je, kako kaže, dječji ustav, prihvaćen i ratifikovan u BiH. Mitrović je rekao da je u izvještaju izvršnim organima vlasti i parlamentima na nivoima gdje porodični zakon ne sadrži odredbu o zabrani fizičkog kažnjavanja djece ukazano da se očekuje da ugrade ovu odredbu u zakon.

Za razliku od FBiH i Brčko distrikta, Porodični zakon RS roditeljima i ostalim članovima porodice izričito zabranjuje da dijete podvrgavaju ponižavajućim postupcima, duševnom i tjelesnom kažnjavanju. Međutim, roditelji i dalje posežu za “vaspitnim šamarom”, što potvrđuje i ombudsman za djecu RS Dragica Radović. 

Radovićeva za “Glas Srpske” kaže da je u našem društvu još razvijena predrasuda da je fizičko kažnjavanje najbolji vaspitni metod, dok je udariti odraslu osobu nasilje.

 – Fizičko kažnjavanje djece grubo krši niz njihovih prava, prije svega na tjelesni integritet, ljudsko dostojanstvo, pravilan psihofizički razvoj, na sigurnu okolinu pa čak i pravo na život. Kažnjavanjem djece šaljemo poruku da je nasilje prihvatljiv metod rješavanja sukoba – istakla je Radovićeva i dodala da je Srpska u posljednjih nekoliko godina učinila značajan pomak kada je u pitanju zaštita prava djece, između ostalog, usvajanjem niza važnih zakona. 
 

Uticaj sile

Šef Kancelarije UNICEF-a u BiH Rovnak Han navela je rezultate ankete urađene 2011/2012. godine, prema kojima je u BiH 55 odsto djece uzrasta od dvije do 14 godina doživjelo neki oblik fizičkog kažnjavanja ili primjene sile.

Ona je upozorila da fizičko kažnjavanje utiče na emocionalno ponašanje i rezultate djece u školi te vodi smanjenju samopoštovanja i dostojanstva djeteta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender