30. 11. 2020.
Počinje besplatan kurs kineskog jezika

Počinje besplatan kurs kineskog jezika

Za plate gostujućih profesora otišlo 2,7 miliona KM

Za plate 447 gostujućih profesora, koliko ih je lani bilo angažovano na javnim fakultetima u Srpskoj, univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu potrošili su 2,66 miliona KM.

Najviše nastavnika, uglavnom iz Srbije, Srpske i BiH, javni univerziteti u Srpskoj usljed nedostatka kadra prošle godine su angažovali na studijskim programima medicine i poljoprivrede, a zatim na fakultetima iz područja društveno-humanističkih nauka. S obzirom na to da gostujući profesori nastavu drže na više univerziteta, studenti ih u toku akademske godine vide svega dva do tri puta. 

Najveći broj angažovanih nastavnika lani je, prema podacima banjalučkog Univerziteta, bio na Akademiji umjetnosti, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

– Izrada plana za akademsku 2019/20. je u toku. U narednom periodu će biti poznat ukupan broj angažovanih gostujućih profesora, a očekujemo se da ih ove godine bude znatno manje u odnosu prošlu – kazali su na banjalučkom Univerzitetu.

U prethodnom periodu su, kako kažu, imali deficit i asistenata i profesora, pa su ga “pokrivali” gostujući nastavnici.

– Međutim, broj gostujućih nastavnika se smanjuje, a ta mjesta popunjava domaći kadar koji stasava u ovoj obrazovnoj ustanovi, gdje je lani zaposleno više od 50 novih asistenata koji su bili naši najbolji studenti. Cilj nam je da naši nastavnici izvode kompletnu nastavu na prvom ciklusu studija – istakli su na banjalučkom Univerzitetu.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji u sastavu ima 15 fakulteta i dvije akademije, a djeluje u deset opština istočnog dijela RS, ističu da je kadrovska struktura nastavnog osoblja u toj obrazovnoj ustanovi specifična zbog njene razuđenosti.

– Ova ustanova kontinuirano radi na unapređenju znanja i vještina univerzitetskog kadra, kako bi jačao edukativno-pedagoške kapacitete, naučno-stručni potencijal i projektnu konkurentnost – istakli su na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje je trenutno angažovano 235 gostujućih profesora, 31 manje nego prošle godine, kada su primili kao asistente 30 svojih najboljih studenata.

Kako su naveli, ovaj Univerzitet veliku pažnju posvećuje unapređenju standarda kvaliteta u svim segmentima svog funkcionisanja.

– Kontinuirano se radi na jačanju internacionalizacije i konkurentnosti Univerziteta kao središta visokoobrazovnog, naučnoistraživačkog, umjetničkog i inovativnog stvaralaštva – istakli su na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Mnogi studenti smatraju da nema potrebe za angažovanjem gostujućih profesora jer ima mnogo svršenih studenata koje bi mogli zaposliti kao asistenti, a njihove starije kolege unaprijediti na mjesto profesora.

– Pomaka u smanjenju broja gostujućih profesora i zapošljavanju asistenata ima, ali to nije dovoljno. Treba još mnogo raditi na tome – kazao je student PMF-a u Banjaluci Dragan Vuković, te dodao da se dešavalo da je pojedine gostujuće profesore vidio svega dva puta, dok sve vrijeme sa studentima budu asistenti. 

Nastava

Na Univerzitetu u Banjaluci trenutno je zaposleno 511 profesora i 276 asistenata. Nastavu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu drži 329 nastavnika i 203 asistenta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender