01. 06. 2020.
Građani kontrolišu trošenje javnog novca

Građani kontrolišu trošenje javnog novca

Građani kontrolišu trošenje javnog novca

Ministarstvo finansija RS sačinilo je Građanski vodič kroz budžet Srpske, namijenjen široj javnosti, u kojem je napravljen presjek stanja, te objašnjeno kako se kreira i puni republička kasa s ciljem što boljeg razumijevanja tog procesa i uvida u raspodjelu budžetskih sredstava.

Ministarka finansija Zora Vidović je, predstavljajući dokument koji je objavljen na internet stranici resora kojim rukovodi, rekla da očekuje da će vodič doprinijeti jačanju transparentnosti, boljem upravljanju javnim finansijama i njihovom usklađivanju sa najboljom međunarodnom praksom.

– S obzirom na to da se najveći dio novca prikuplja u okviru naplate poreza, naša obaveza je da građanima pružimo informacije o prikupljanju i trošenju tog novca i na taj način doprinesemo još boljem upravljanju javnim finansijama – istakla je Vidovićeva.

Vlada Republike Srpske je, kako je dodala, opredijeljena da se nastavi sa realizacijom projekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, saobraćajne infrastrukture i bezbjednosti. Na listi prioriteta Vlade RS jeste da obezbijedi stabilno funkcionisanje institucija, povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu, redovno servisiranje svih obaveza po osnovu duga Republike, te zaustavi rast tekućih rashoda na svim nivoima vlasti, kao i da se rast prihoda koristi za kapitalne investicije i smanjenje javnog duga.

U Građanskom vodiču je naglašeno da je kod kreiranja budžeta Republike Srpske za 2020. godinu vođeno računa o socijalnoj i razvojnoj komponenti, a nadležni su podsjetili da je, uvažavajući sugestije socijalnih partnera, predviđeno 237,4 miliona KM za doznake na ime socijalne zaštite. Tu se radi o ličnim, porodičnim i civilnim invalidninama, boračkom dodatku, naknadama za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Planirani budžetski suficit, planiran u iznosu od 20 miliona KM, biće usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender