15. 06. 2021.
Mađarska zatvara tranzitne zone na granici sa Srbijom

Mađarska zatvara tranzitne zone na granici sa Srbijom

Mađarska zatvara tranzitne zone na granici sa Srbijom

BUDIMPEŠTA – Mađarska administracija saopštila je danas da će zatvoriti tranzitne zone na granici sa Srbijom gdje su smješteni azilanti koji čekaju na obradu predatih zahtjeva.

Šef kancelarija mađarskog premijera Đerđeli Gulijaš rekao je da će zbog toga oko 280 azilanata biti prebačeno u prijemne centre u unutrašnjosti te zemlje.

On je naglasio da će ubuduće svi koji budu tražili azil u Mađarskoj zahtjeve morati da predaju u diplomatskim misijama ove zemlje.

Odluka mađarske administracije donesena je nakon što je prošle sedmice Evropski sud pravde donio odluku da se zadržavanje azilanata u tranzitnim zonama Mađarske može uporediti sa “pritvorom” i da je dozvoljeni maksimalni period zadržavanja četiri sedmice.

Mađarska je postavila ograde zaštićene bodljikavom žicom na granicama sa Srbijom i Hrvatskom, a kasnije je uspostavljeno nekoliko tranzitnih zona na granici sa Srbijom nakon migrantske krize 2015. godine kada je oko 400.000 ljudi prošlo kroz tu zemlju na putu ka zapadnoj Evropi.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender