14. 07. 2020.
Novi udar na imovinu Republike Srpske

Novi udar na imovinu Republike Srpske

Novi udar na imovinu Republike Srpske

BANJALUKA – Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Ministarstva odbrane u Savjetu ministara u vezi sa knjiženjem na BiH više od 250.000 metara kvadratnih zemljišta u opštini Foča, koje je u posjedu Republike Srpske.

Ovu apelaciju Ustavni sud je usvojio na posljednjoj sjednici, održanoj 20. maja.

U presudi se navodi da postoji povreda prava na pravično saslušanje i ukida presuda Okružnog suda u Trebinju od 24. januara 2018. godine, te se predmet vraća tom sudu, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku.

“Ustavni sud je zaključio da je redovni sud arbitrarno tumačio relevantne odredbe zakona i pravilnika kada je zaključio da apelantkinja nije ispunila zakonski osnov za upis promjene prava u katastarskom operatu. Takođe, prekršeno je apelantkinjino pravo na ravnopravnost stranaka pred sudom kada apelantkinja nije imala jednak procesno-pravni tretman sa umješačem u postupku budući da kao suprotna strana nije bila obaviještena o njegovom učešću i dostavljenom odgovoru na tužbu”, navodi se u presudi, prenosi “Glas Srpske“.

Ministarstvo odbrane BiH, zastupano po Pravobranilaštvu BiH, 18. oktobra 2016. godine podnijelo je Područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Srpske u Foči zahtjev za upis promjene prava na nekretninama ukupne površine 254.568 metara kvadratnih koje su u posjedu Republike Srpske, predloživši da u zemljišnim knjigama kao vlasnik bude upisana BiH – Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara, a brisana Republika Srpska – Ministarstvo odbrane Srpske.

Okružni sud u Trebinju zaključio je da nije bilo osnova za promjenu upisa u katastru, jer apelantkinja to nije tražila na osnovu pravosnažne odluke suda, pravosnažne odluke drugog nadležnog organa, ugovora ovjerenog kod suda ili notara, što su dokumenta podobna za upis promjena u zemljišnoj knjizi u skladu sa Zakonom o održavanju premjera i katastra Srpske.

Ustavni sud BiH osporio je tu presudu i vratio predmet Okružnom sudu na ponovno odlučivanje.

Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica rekao je da je ovo samo još jedan u nizu pokušaja od Pravobranilaštva BiH, odnosno Ministarstva odbrane, da protivno normama budu uknjižena prava svojine u korist BiH.

“Sve nadležne organizacione jedinice Pravobranilaštva Srpske preduzele su i preduzimaju sve neophodne radnje u više takvih predmeta s ciljem da zaštite imovinu Republike Srpske”, dodao je Govedarica.

On je istakao da je u izvještaju o radu Pravobranilaštva Srpske, koji je usvojila Narodna skupština Srpske, naveo da će i dalje postupati u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama, sve do eventualnog donošenja posebnog zakona, odnosno sklapanja sporazuma između Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara.

“Pozvali smo sve relevantne institucije da iskoriste svoja zakonska ovlašćenja s ciljem blagovremenog preduzimanja raspoloživih pravnih sredstava kako bismo na vrijeme spriječili da vojna perspektivna i neperspektivna imovina na području Srpske bude uknjižena na BiH”, rekao je Govedarica.

Član Odbora Narodne skupštine za ustavna pitanja Perica Bundalo kaže da je Ustavni sud BiH u previše navrata do sada iskazao namjeru da mijenja pravni i politički poredak u BiH.

“Ustavni sud BiH odavno je počeo da izlazi iz okvira svojih nadležnosti, a sporovi u vezi sa vojnom imovinom i posebno poljoprivrednim zemljištem Republike Srpske to samo potvrđuju”, rekao je Bundalo, koji je i šef Kluba poslanika PDP-a u parlamentu Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender