12. 08. 2020.
Pripreme za sezonu grijanja

Pripreme za sezonu grijanja

Pripreme za sezonu grijanja

U pauzi između dvije sezone grijanja, pripreme za predstojeću 2020/2021, su uveliko u toku i realizuju se u skladu sa definisanim godišnjim planom Eko toplana. U okviru planiranih priprema, u toku su sanacija pojedinih dijelova distributivne mreže i redovni godišnji remont svih proizvodnih postrojenja. Osim toga, u toku je i nabavka energenta – drvnog sortimenta, za predstojeću sezonu.


Na nekoliko lokacija do sada su sanirani i zamijenjeni dotrajali dijelovi vrelovoda. U ulicama Milana Radmana, Trive Amelice, Vase Glušca i Gavre Vučkovića, toplifikaciona mreža sanirana je na više mjesta.

Osim toga, tehničke ekipe Eko toplana sanirale su dotrajale cijevi u ulicama Arsenija Čarnojevića, Braće Jugovića, Petra Kočića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Pilanska, Đede Kecmanovića, Momčila Popovića, Ivana Franje Jukića, Kralja Alfonsa, Dragiše Vasića, Kozarska, Stepe Stepanovića, Jovana Dučića, Kralja Petra I Karađorđevića, Josifa Pančića i Majke Jugovića.


Sanaciju distributivne mreže radimo u skladu sa ranije utvrđenim planom, kako bismo iz sezone u sezonu obezbjeđivali pouzdaniji rad sistema daljinskog grijanja. U toku su i sanacije nekoliko vrelovodnih šahtova, odnosno mašinski i građevinski radovi, a do početka naredne sezone grijanja nastavićemo saniranje dijelova vrelovodnih i toplovodnih trasa
prema prioritetima, određenim između ostalog, na osnovu broja intervencija tokom protekle sezone grijanja.

U okviru priprema za sezonu grijanja 2020/2021, Eko toplane su već krajem prošle sezone počele nabavljati biomasu za predstojeću sezonu. Do sada je obezbijeđeno preko 70% potrebnog energenta. Nabavka drvnog sortimenta se obavlja vlastitim sredstvima u skladu sa definisanim planom.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender