05. 03. 2021.
Ispunjeni zahtjevi studenata

Ispunjeni zahtjevi studenata

Ispunjeni zahtjevi studenata

SARAJEVO – Skupština Kantona Sarajevo danas je na hitnoj sjednici jednoglasno usvojila izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na ispitne rokove, plaćanje školarine u ratama, onlajn nastavu, te izbor u umjetničko-nastavna zvanja.

Senatu visokoškolske ustanove omogućeno je da može donijeti odluku kojom se u septembarskom ispitnom roku u studijskoj 2019/2020. godini, osim ispitnih termina, odobrava dodatni ispitni termin koji se realizuje do početka studijske 2020/2021. godine.

U ispitnom terminu studenti na osnovu odluke senata visokoškolske ustanove mogu polagati ispite i iz nastavnih predmeta za koje iz objektivnih razloga nije mogao biti organizovan i proveden junsko-julski ispitni rok.

Predviđeno je i da student u postupku upisa studijske 2020/2021. godine ima pravo upisati narednu godinu studija i bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova propisanih ovim zakonom i aktima visokoškolske ustanove za upis naredne godine studija, o čemu odluku donosi Senat visokoškolske ustanove.

Takođe se omogućava da student koji finansira svoj studij ima pravo u studijskoj 2020/2021. godini uplatu školarine izvršiti u tri rate u rokovima koje utvrdi resorno ministarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, prenijeli su federalni mediji.

Ovim je udovoljeno zahtjevima Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu da se poveća broj predmeta iz prethodne akademske godine koji se mogu prenijeti u sljedeću, da se ukinu uslovni predmeti, da se omogući plaćanje školarine u ratama i da se dodatni ispitni termini navedu u zakonu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender