22. 10. 2020.
Priprema kućnih instalacija za predstojeću sezonu

Priprema kućnih instalacija za predstojeću sezonu

EKO TOPLANE počele sa funkcionalnim probama sistema daljinskog grijanja

Obavještavamo korisnike da Eko toplane Banjaluka danas počinju sa funkcionalnim probama sistema daljinskog grijanja. Funkcionalne probe podrazumijevaju provjeru kompletnog toplifikacionog sistema, uoči zvaničnog početka sezone grijanja 2020/2021.

Još jednom apelujemo na zajednice etažnih vlasnika i pojedinačne korisnike da obrate pažnju na ispravnost zajedničkih unutrašnjih i unutrašnjih instalacija kako bi bila omogućena nesmetana isporuka toplotne energije.

U objektima u kojima su između dvije sezone renovirani stanovi, neophodno je odvrnuti ulazne toplovodne ventile kako bi se omogućio dotok vode u grijna tijela.

Korisnici koji imaju ugrađene kalorimetre treba da odvrnu ventile u razvodnom ormaru, jer se na taj način aktivira isporuka toplotne energije, a njegovim zavrtanjem isporuka se prekida.

Takođe, kako bi korisnici imali što bolji kvalitet grijanja, potrebno je da na početku sezone ispuste nakupljeni vazduh iz grijnih tijela, odzračivanjem radijatora. Ovo je najčešći problem u starijim stambenim zgradama sa dotrajalim instalacijama i na višim etažama stambenih objekata, pa bi stanari na posljednjim spratovima trebalo da obrate posebnu pažnju na ovaj potencijalni problem.

Pozivamo korisnike da nam se u slučaju problema sa grijanjem sa početkom isporuke toplotne energije jave na besplatan info broj 0800 502 12, na email info@ekotoplanebanjaluka.com ili adresu Bulevar vojvode Živojina Mišića 32. Osim toga, korisnici se mogu informisati i pratiti servisne informacije tokom sezone i na sajtu www.ekotoplanebanjaluka.com.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender