23. 06. 2021.
Najviše ilegalnih migranata u BiH u julu iz Bangladeša

Najviše ilegalnih migranata u BiH u julu iz Bangladeša

Najviše ilegalnih migranata u BiH u julu iz Bangladeša

SARAJEVO – Savjet ministara BiH usvojio je i uputiće Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juli 2020. godine, kada je prijavljen 2.361 nezakoniti migrant, što je za 52% više u odnosu na juni ove godine, ali i za 43% manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

ržavljani Bangladeša su najbrojniji među nezakonitim migrantima prijavljenim Službi za poslove sa strancima u julu 2020. godine, a njihov broj je povećan za 269% u odnosu na prethodni mjesec i iznosi 940. Nakon njih slijede nezakoniti migranti iz Avganistana kojih je u BiH 544, iz Pakistana je 428, Maroka 116 i iz Irana je 91 nezakonitih migranata.

“Zloupotreba sistema azila se nastavlja i u julu jer je od 2.307 osoba koje su iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo njih 10 ili 0,4% podnijelo zahtjev, a među njima je najviše državljana Maroka”, saopštili su iz Savjeta miistara BiH. 

U sedam mjeseci ove godine prijavljena su ukupno 9.002 nezakonita migranta, što predstavlja smanjenje za 59,2% u odnosu na isti period 2019. godine, kada su prijavljena 15.193 nezakonita migranta.

Najveći broj nezakonitih migranata u ovom periodu su državljani Avganistana odnosno 2.299 ili 25,5%, iz Pakistana 2.195 ili 24,4 %, iz Bangladeša 1.340 ili 14,9%, iz Maroka 1.107 ili 12,3% i Iraka (455 ili 5,1%).

“Bezbjednosni i humanitarni izazovi sa kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usložnjeni u vrijeme bolesti Kovid-19, zbog rizika prenosa virusa korona među migrantima”, navedeno je iz Savjeta ministara.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender