18. 01. 2022.
Savjet ministara donio Odluku o osnivanju Komisije za granicu

Savjet ministara donio Odluku o osnivanju Komisije za granicu

Savjet ministara donio Odluku o osnivanju Komisije za granicu

SARAJEVO – Savjet ministara donio je danas Odluku o osnivanju Komisije za granicu BiH, koja je, između ostalog, nadležna za identifikaciju granice sa susjednim državama.

Komisija je nadležna i za sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu sa Poslovnikom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Komisija broji devet članova i ima mandat od tri godine.

Članovi komisije su predstavnici ministarstava civilnih poslova, bezbjednosti te spoljnih poslova u Savjetu ministara, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslova.

Komisija podnosi izvještaj o radu Savjetu ministara najmanje dva puta godišnje.

Savjet ministara je razmotrio i uputiće Predsjedništvu BiH informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o učešću ministra Vojina Mitrovića na Digitalnom samitu 2. novembar u Tirani.

Mitrović bi, nakon što dobije saglasnost Predsjedništva BiH, trebalo u Tirani da u ime BiH potpiše Memorandum o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija zapadnog Balkana, kao i Memorandum o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu.

Potpisivanjem Memoranduma o regionalnoj interoperabilnosti stvaraju se uslovi za jačanje regionalne saradnje i za podršku digitalnoj integraciji, te razmjeni informacija na otvoren, bezbjedan i pouzdan način, pri čemu se prioritet daje regionalnoj interoperabilnosti i digitalnim javnim uslugama.

Ciljevi Memoranduma o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju su unapređenje i razvoj digitalne integracije i transformacije na Zapadnom Balkanu u skladu sa ranije prihvaćenim međunarodnim obavezama u ovoj oblasti.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender