29. 01. 2022.
Pristup internetu u RS ima 71,8 odsto domaćinstava

Pristup internetu u RS ima 71,8 odsto domaćinstava

Pristup internetu u RS ima 71,8 odsto domaćinstava

BANJALUKA – U Republici Srpskoj 71,8 odsto domaćinstava ima pristup internetu, rezultati su istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u ovoj godini.

Pri tome 54,7 odsto domaćinstava koristi jedan od tipova mobilne širokopojasne internet konekcije, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Internet je koristilo 72,8 odsto lica, dok je računar koristilo 60,8 odsto lica, te je korišćenje interneta povećano za 0,7 odsto, a računara za dva odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Nešto više od polovine domaćinstava u Srpskoj posjeduje računar /personalni računar, laptop ili tablet/, a 95,2 odsto domaćinstava ima mobilni telefon.

Razlike u broju domaćinstava sa internet priključkom, posmatrajući tip naselja, i dalje postoje, pri čemu u gradskom području internet priključak posjeduje 75,2 odsto domaćinstava, a 69,4 odsto domaćinstava u naseljima ostalog tipa.

Kada je riječ o širokopojasnom tipu internet konekcije, u ovoj godini zabilježen je rast mobilnog širokopojasnog pristupa od 10,9 odsto, te pad fiksnog širokopojasnog pristupa od sedam odsto u odnosu na godinu ranije.

Fiksni širokopojasni pristup internetu koristi 80,2 odsto, a mobilni 54,7 odsto domaćinstava.

U ovoj godini 23,6 odsto stanovništva Srpske izjasnilo se da nikada nije koristilo računar, a 23,1 odsto da nikada nije koristilo internet.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender