22. 01. 2022.
Bošnjaci najavljuju borbu protiv 9. januara “svim pravnim sredstvima”

Bošnjaci najavljuju borbu protiv 9. januara “svim pravnim sredstvima”

Nova skupštinska većina broji 47 poslanika

Poslanici u Narodnoj skupštini RS su na Danu za glasanje sa 47 glasova prihvatili drugi rebalans Budžeta RS, koji je predložila Vlada RS.

Time se može steći uvid u to koliko će poslanika imati nova skupštinska većina nakon jučerašnjeg izlaska DNS-a iz vladajuće koalicije, obzirom da je uobičajeno da će poslanici koji podržavaju Vladu RS glasati za njene prijedloge u vezi s Budžetom.

Podsjećanja radi, za skupštinsku većinu je potrebno imati 42 od ukupno 83 narodna poslanika.

Osim Budžeta, skupština je izglasala i Izvještaj o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila, kao i set zakona kojim se smanjuju parafiskalni nameti i opterećenje privrede RS. To su Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama uz jedan prihvaćeni amandman i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.

“Narodna skupština usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak po hitnom postupku, kojim je propisano da se imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobađa poreza na dohodak od kapitalnog dobitka, te Zakon o faktoringu uz jedan usvojeni amandman koji postaje sastavni dio zakona”, saopšteno je iz NS RS.

Usvojen je i Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi. Parlament je usvojio i izvještaje po osnovu Zakona o fiskalnoj odgovornosti u RS.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender