23. 04. 2021.
Aplikacija „Građanska patrola“ i dalje aktivna

Aplikacija „Građanska patrola“ i dalje aktivna

Aplikacija „Građanska patrola“ i dalje aktivna

Aplikacija „Građanska patrola“ koja omogućava da građani putem svojih mobilnih telefona na licu mjesta, bilo gdje u gradu i bilo kada, fotografišu određeni problem na koji naiđu i da o tome, putem aplikacije, obavijeste nadležnu gradsku službu, koja će dalje preduzimati potrebne korake je i dalje aktivna.

Putem ove aplikacije u 2020. godini, primljeno je ukupno 3.228 prijava. Najveći broj prijava odnosio se na: nepropisno parkiranje, nepropisno odlaganje otpada, kvarove na javnoj rasvjeti, održavanje javnog zelenila, te sanaciju puteva.

Aplikacija je dostupna putem postojećih platformi Play store i App store, potpuno besplatno.

Svi zainteresovani sugrađani povratnu informaciju za probleme koji su prijavili, mogu dobiti putem Odsjeka za saradnju sa građanima-Kancelarije za građane, na telefon broj: 051/ 244-471 ili e-mail: gradjani@banjaluka.rs.ba

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender