28. 07. 2021.
REVIZIJA POTVRDILA USPJEŠNO POSLOVANJE EKO TOPLANA

REVIZIJA POTVRDILA USPJEŠNO POSLOVANJE EKO TOPLANA

REVIZIJA POTVRDILA USPJEŠNO POSLOVANJE EKO TOPLANA

Izvještaj nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem pokazuje da su Eko toplane Banjaluka uredno poslovale u 2020. godini. Prema mišljenju revizora, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Eko toplana na dan 31. decembar 2020. godine, kao i rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu koje se tada završila, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima, a revizori su izrazili uvjerenje da u revizorski dokazi koji su prikupljeni dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje navedenog mišljenja.

Eko toplane su ostvarile pozitivan finansijski rezultat u 2020. godini, a ostvarena neto dobit iznosi 523.437 KM. Ukupne finansijske obaveze smanjene su za preko 1,3 miliona KM čime je zaduženost smanjena za 45%. Ukupni prihodi ostvareni u 2020. godini su 21.150.157 KM i veći su za 2,3% u odnosu na 2019. godinu. Ukupni kapital Društva na dan 31.12.2020. godine, iznosi 34.382.768 KM.

Ostvareni poslovni rezultati u prethodnoj godini još jednom su pokazali da su Eko toplane Banjaluka samoodrživo, funkcionalno i profitabilno preduzeće, koje može da obavlja komunalnu djelatnost daljinskog grijanja, te da su stvorene sve pretpostavke za stabilno i uspješno poslovanje i u godinama koje dolaze.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender