26. 01. 2022.
Za nabavku vakcina odobreno više od 8 miliona KM

Za nabavku vakcina odobreno više od 8 miliona KM

Za nabavku vakcina odobreno više od 8 miliona KM

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske održao je danas sjednicu na kojoj je prihvatio Informaciju o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za nabavku dodatnih količina vakcina za sprovođenje procesa vakcinacije protiv kovida 19 u Republici Srpskoj, te odobrio 7.257.600 KM bez PDV-a (8.491.392 KM sa uključenim PDV-om), saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Upravni odbor se upoznao sa Informacijom o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu od 1. do 31. maja iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić izjavila je Srni da su sredstva koja je odobrio Kompenzacioni fond namijenjena za nabavku 160.000 doza kineske vakcine protiv virusa korona, za 80.000 građana Srpske.

Gašićeva je rekla da će ova količina vakcine biti nabavljena u narednom periodu, te pozvala građane da se vakcinišu u što većem broju.

Upravni odbor je zaključio da je Ministarstvo trgovine i turizma dostavilo Spisak poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu od 1. do 31. maja u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima.

Ovim zaključkom odobrena je isplata sredstava u ukupnom iznosu od 276.779 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u pomenutom periodu za 54 poslovna subjekta.

Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti resorno ministarstvo.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda upoznao se sa Informacijom o realizaciji Uredbe o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine.

Upravni odbor zaključio je da su nadležna ministarstva  dostavila  Spisak poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove za isplatu sredstava za mart 2021. godine. 

Odobrena je isplata sredstava u ukupnom iznosu od  2.550.756 KM u svrhu dodjele sredstava po osnovu Uredbe za 4.136 poslovnih subjekata i preduzetnika za 7.654 radnika, i to :

– Ministarstvu trgovine i turizma 1.430.439 KM za 2.554 poslovna subjekta i preduzetnika i 5.070 radnika, 
– Ministarstvu privrede i preduzetništva 582.676 KM za 1.525 poslovna subjekta i preduzetnika i 2.051 radnika,
– Ministarstvu finansija 492.972 KM za 23 poslovna subjekta i preduzetnika i 454 radnika,
– Ministarstvu porodice, omladine i sporta 31.833 KM za 26 poslovna subjekta i preduzetnika i 46 radnika i
– Ministarstvu prosvjete i kulture 12.834 KM za osam poslovnih subjekta i preduzetnika i 33 radnika.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda usvojio je Informaciju u vezi realizacije Programa podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i RVI “Zajedno do posla” za 2021. godinu za doznaku sredstava u iznosu od 5.000.000 KM, u cilju realizacije Programa “Zajedno do posla” za 2021. godinu.

Odobrena je isplata sredstava ЈU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM za realizaciju Programa podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i RVI “Zajedno do posla” za 2021. godinu.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda upoznao se sa Informacijom Republičke uprave civilne zaštite o potrebi finansiranja uvoznih dadžbina na donirani građevinski materijal za zemljotresom pogođeno područje opštine Kostajnica i opštine Novi Grad u ukupnom iznosu od 100.000 KM.

Upravni odbor je odobrio Republičkoj upravi civilne zaštite 30.300 KM za izmirenje uvoznih dadžbina na donirani građevinski materijal za Kostajnicu, te 69.700 KM za izmirenje uvoznih dadžbina na očekivanu donaciju u građevinskom materijalu za opštinu Novi Grad, javlja RTRS.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender