10. 08. 2022.
Slučaj “Piralen”: Započeto uzorkovanje zemljišta u krugu “Incela”

Slučaj “Piralen”: Započeto uzorkovanje zemljišta u krugu “Incela”

Slučaj “Piralen”: Započeto uzorkovanje zemljišta u krugu “Incela”

U okviru projekta „Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom – projekat remedijacije i rekultivacije na lokaciji Incel“ započete su aktivnosti na uzimanju uzoraka, koji bi trebalo da detaljnije pokažu stepen kontaminacije zemljišta u krugu „Incela“.

Početku ovih aktivnosti od izuzetnog značaja za sve građane Banje Luke prisustvovao je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je kazao da suočavanje sa problemom prisustva piralena predstavlja jednu od najvažnijih tema za naš grad.

-Veoma je bitno doći do podataka koji će prikazati stvarno stanje kada je u pitanju piralen, jer je to jedini način da znamo kakve posljedice je ostavio na životnu sredinu, te kakve posljedice može imati po zdravlje naših sugrađana – poručio je gradonačelnik.

On je pojasnio da se samo suočavanjem sa stvarnim stanjem mogu u budućnosti donositi ispravne odluke u vezi ovog područja, jer analiza će pokazati stepen nanesene štete, odgovornosti za istu,  ali i svih daljih koraka, koje bi trebalo preduzeti.

Tokom narednih nekoliko dana biće uzeto 600 uzoraka, na osnovu kojih će biti urađena detaljna analiza stanja u ovom dijelu našeg grada.

Kako je kazao gradonačelnik – dogovoreno je da se uzeti uzorci stave na raspolaganje i Ekološkoj inspekciji Grada Banje Luke, kako bi i oni mogli vršiti dodatna ispitivanja, ukoliko za tim bude potrebe.

– Kao gradonačelnik zahvalan sam UNDP- u, koji je partner u ovom projektu i koji izdvaja značajna sredstva da se ispita ekološka katastrofa, koja je zadesila Banju Luku- istakao je Stanivuković

On je kazao da će Grad pribaviti aparate, koji će moći ispitivati kontaminaciju zemljišta i na drugim lokacijama, te da su sve institucije u obavezi da se suoče sa ovim problemom i saniraju štetu, prouzrokovanu radioaktivnim otpadom.

Gradski ekološki inspektor, Tatjana Nišić kazala je da je izuzetno značajno što su nastavljene aktivnosti u pogledu ispitivanja zemljišta u krugu „Incela“, te da će i Gradska ekološka inspekcija aktivno učestvovati u ovom istraživanju, kako bi se došlo do najtačnijih podataka u vezi zagađenja zemljišta, nakon požara u Incelu.

-U dogovoru sa gradonačelnikom, planirano je da Ekološka inspekcija uradi jednu uporednu analizu određenog broja uzoraka, a u cilju da se komparacijom podataka izvedu naučno – validni zaključci, radiće se dodatni monitoring – kazala je Nišićeva.

Ona je istakla da se nada da će svi raditi udruženo, kako bi se došlo do što preciznijih podataka, koji će pokazati stvarno stanje, a na osnovu kojeg će se odrediti i najefikasnije mjere sanacije.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku UNDP-a.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender