19. 08. 2022.
Milutinu poštar donio obavještenje da je umro, sad mora da dokazuje da je živ

Milutinu poštar donio obavještenje da je umro, sad mora da dokazuje da je živ

Milutinu poštar donio obavještenje da je umro, sad mora da dokazuje da je živ

Milutin Petrović iz sela Sibnice kod Kraljeva nedavno je saznao da je navodno preminuo, jer je njegova supruga od kraljevačkog notara dobila poziv za početak ostavinske rasprave.

Milutin je podnio krivičnu prijavu protiv njemu nepoznatog lica koje je neosnovano prijavilo da je preminuo. Ko je prijavio njegovu smrt i zašto je došlo do greške? Poziv za raspravu o Milutinovoj zaostavšini, njega i suprugu zatekao je u dvorištu.

“Žena je čitala, kada sam pogledao u nju, ona je bila sva plava, pomodrela. Ona je još jednom pročitala to i kaže ja sam postala udovica”, kaže Petrović.

Prije svega obratili su se notaru. Bezuspješno. Zatim su unajmili advokata, ali ni on, zbog osporavanja punomoćja koje je priložio, nije imao više sreće. Pokušali su i u sudu da otkriju ko je i na osnovu čega pokrenuo postupak ostavinske rasprave, ponovo bez uspjeha.

“Ako postoji umrlica, da vidimo ko je izdao umrlicu. Rastrojen sam, ako mogu da kažem, stvarno sam rastrojen. I cijela porodica mi je rastrojena”, dodaje Petrović.

Po zakonu, postupak ostavinske rasprave pokreće se kada matična služba dostavi sudu izvod iz knjige umrlih. Ali pored toga, pokretanje tog postupka mogu da zatraže i porodica i rodbina, ali i svako drugo lice koje dokaže da ima interes u tome. I upravo se to desilo u ovom slučaju, navodi RTS.

“Prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka podnijela je Banka Poštanska štedionica, uz dostavljanje Ugovora zaključenog sa Milutinom Petrovićem iz Sibnice, čime je dokazala svoj pravni interes za pokretanje istog. Uz prijedlog je dostavila i rješenje Osnovnog suda u Kragujevcu da je u određenom sporu odbačena tužba podnijeta protiv Milutina Petrovića, jer je isti preminuo”, navode iz Osnovnog suda u Kraljevu.

Na osnovu čega je sud u Kragujevcu utvrdio da je Milutin Petrović preminuo i da li je to ista osoba, utvrdiće nadležni.

Do tada, ostaje pitanje zašto sud, koji izvorno vodi postupak, i javni bilježnik u Kraljevu, kome je posao povjeren, nisu pokušali da dobiju izvod iz matične knjige umrlih. A oba organa su za to bila ovlašćena.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender