24. 09. 2021.
Vlada RS: Dopuna Кrivičnog zakonika može u dalju proceduru

Vlada RS: Dopuna Кrivičnog zakonika može u dalju proceduru

Vlada RS: Dopuna Кrivičnog zakonika može u dalju proceduru

Vlada Republike Srpske je na današnjoj 27. posebnoj sjednici utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o dopuni Кrivičnog zakonika Republike Srpske, po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske smatra da je Prijedlog zakona o dopuni Кrivičnog zakonika Republike Srpske, usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, te da se isti može uputiti u dalju proceduru.

Takođe, Vlada Republike Srpske danas je utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Кrivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske smatra da je Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Кrivičnog zakona Bosne i Hercegovine, usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, te da se isti može uputiti u dalju proceduru.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender