17. 08. 2022.

Nema podrške za 22 tačke dnevnog reda Savjeta ministara

Savjet ministara na današnjoj sjednici, u drugom krugu glasanja, nije usvojio 22 tačke dnevnog reda o kojima se izjašnjavao na prethodnoj sjednici, jer su predstavnici Republike Srpske i danas glasali protiv, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Sa tri glasa za i četiri protiv, u drugom krugu glasanja, nisu usvojeni Nacrt prijedloga programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH 2022-2024. godine, Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Libana o readmisiji lica koja borave bez dozvola, te Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (projekat unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede).

Podrška je uskraćena i Prijedlogu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom tekovinom EU, Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o dodatku na platu zaposlenim u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Prijedlogu pravilnika o dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, kao i Prijedlog uputstva o načinu i postupku podnošenja elektronske prijave kandidata u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH.

Nisu usvojene ni Informacija o implementaciji cilja E Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015- 2030, Informacija o IPA 2021 programu za BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 2021-2027, Informacija o održanim obukama iz oblasti javnih nabavki u 2020. godini, kao ni Informacija o utrošku sredstava u 2020. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH 2020-2022. godine.

Savjet ministara nije usvojio ni Informaciju o provođenju zadatka iz Odluke o formiranju Komisije za plate i naknade u institucijama BiH – Izrada prijedloga izmjena i dopuna odredbi Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kao ni Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za 2020. godinu.

Nisu usvojeni ni Izvještaj o radu Žalbenog savjeta pri Savjetu ministara za 2020. godinu, Izvještaj o radu Agencije za osiguranje u BiH za 2020. godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, kao ni Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Savjeta Evrope za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom BiH.

“Zeleno svjetlo” nisu dobili ni prijedlozi odgovora na poslanička pitanja i inicijative.

O preostalim tačkama predloženog dnevnog reda današnje sjednice, koje su skinute na zahtjev predlagača (ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković i ministra odbrane Sifeta Podžića), Savjet ministara će se izjasniti naknadno, navodi se u saopštenju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender