17. 01. 2022.
Nema podrške za 22 tačke dnevnog reda Savjeta ministara

Nema podrške za 22 tačke dnevnog reda Savjeta ministara

Nema podrške za 22 tačke dnevnog reda Savjeta ministara

Savjet ministara na današnjoj sjednici, u drugom krugu glasanja, nije usvojio 22 tačke dnevnog reda o kojima se izjašnjavao na prethodnoj sjednici, jer su predstavnici Republike Srpske i danas glasali protiv, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Sa tri glasa za i četiri protiv, u drugom krugu glasanja, nisu usvojeni Nacrt prijedloga programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH 2022-2024. godine, Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Libana o readmisiji lica koja borave bez dozvola, te Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (projekat unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede).

Podrška je uskraćena i Prijedlogu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom tekovinom EU, Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o dodatku na platu zaposlenim u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Prijedlogu pravilnika o dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, kao i Prijedlog uputstva o načinu i postupku podnošenja elektronske prijave kandidata u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH.

Nisu usvojene ni Informacija o implementaciji cilja E Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015- 2030, Informacija o IPA 2021 programu za BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 2021-2027, Informacija o održanim obukama iz oblasti javnih nabavki u 2020. godini, kao ni Informacija o utrošku sredstava u 2020. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH 2020-2022. godine.

Savjet ministara nije usvojio ni Informaciju o provođenju zadatka iz Odluke o formiranju Komisije za plate i naknade u institucijama BiH – Izrada prijedloga izmjena i dopuna odredbi Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kao ni Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za 2020. godinu.

Nisu usvojeni ni Izvještaj o radu Žalbenog savjeta pri Savjetu ministara za 2020. godinu, Izvještaj o radu Agencije za osiguranje u BiH za 2020. godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, kao ni Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Savjeta Evrope za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom BiH.

“Zeleno svjetlo” nisu dobili ni prijedlozi odgovora na poslanička pitanja i inicijative.

O preostalim tačkama predloženog dnevnog reda današnje sjednice, koje su skinute na zahtjev predlagača (ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković i ministra odbrane Sifeta Podžića), Savjet ministara će se izjasniti naknadno, navodi se u saopštenju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender