09. 08. 2022.

Poreska uprava: Nova usluga – elektronsko sanduče

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je novu elektronsku uslugu – Elektronsko sanduče, koje obezbjeđuje udaljenu, dvosmjernu komunikaciju i razmjenu dokumenata između poreskih obveznika i ove uprave bez potrebe dolaska na šaltere.

Iz Poreske uprave je saopšteno da je riječ o svojevrsnom pionirskom poduhvatu i novom nivou poslovanja, čime je ova institucija stala u red sa najmodernijim poreskim administracijama, kao jedina u BiH koja je omogućila ovakav vid komunikacije sa poreskim obveznicima.

“E-sanduče”, koje je pušteno u funkciju, koncipirano je tako da se dokument može poslati prema obvezniku ili od obveznika prema Poreskoj upravi.

– Odnosno, poreskim obveznicima će u njihovo “E-sanduče” stizati poreski dokumenti, koje će moći jednostavno preuzimati, pregledati ili slati u Poresku upravu – ističe se u saopštenju.

“E-sanduče” se sastoji od dva odvojena funkcionalna dijela, i to prijemnog sandučeta čija je funkcija prijem pošte od Poreske uprave, te otpremnog sandučeta, putem kojeg se vrši dostavljanje podnesaka Poreskoj upravi.

Prijem pošte od Poreske uprave putem prijemnog sandučeta podrazumijeva prijem uvjerenja, obavještenja o pretplati, rješenja i drugih poreskih akata u formi elektronskih dokumenata za koje je tehnički omogućeno dostavljanje putem “E sandučeta”.

Podnošenje zahtjeva Poreskoj upravi putem otpremnog sandučeta podrazumijeva dostavljanje zahtjeva, žalbi i drugih podnesaka u elektronskoj formi potpisanih elektronskim sertifikatom izdatim od Uprave ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Korišćenje elektronske usluge “E-sanduče” omogućeno je posredstvom internet stranice Poreske uprave, rubrika “E-usluge”.

Za korišćenje elektronske usluge u dijelu prijem dokumenata u elektronskom obliku od Poreske uprave potrebno je da poreski obveznik zaključi ugovor o korišćenju elektronske usluge prijema poreskih akata putem “E-sandučeta”, dok je korišćenje elektronske usluge za podnošenja zahtjeva, žalbi i drugih podnesaka u elektronskom obliku putem otpremnog sandučeta omogućeno svim poreskim obveznicima koji su registrovani korisnici elektronskih usluga, što praktično znači da je obvezniku prijavom na elektronske usluge omogućen pristup otpremnom sandučetu.

Obveznici koji nisu korisnici elektronskih usluga i nemaju elektronski potpis za korišćenje funkcionalnosti otpremnog sandučeta potrebno je da se registruju kao korisnici elektronskih usluga i da posjeduju sertifikat za elektronski potpis.

Uvođenje ove usluge je nastavak aktivnosti Poreske uprave na modernizaciji poslovanja sa ciljem da se što je moguće više olakša, pojednostavi i pojeftini poreskim obveznicima izvršavanje njihovih poreskih obaveza.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender