10. 08. 2022.

Posebna sjednica NSRS o budžetu i ekonomskim reformama u 15 časova

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske prihvatio je zahtjev Vlade za hitno zakazivanje 26. posebne sjednice Narodne skupštine, na čijem predloženom dnevnom redu su, između ostalog, Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, Prijedlog programa ekonomskih reformi i set zakona o platama.

Kolegijum je odlučio da 26. posebna sjednica počne danas u 15.00 časova.

Kolegijum je odborio premijeru Radovanu Viškoviću duže vrijeme izlaganja u trajanju od 30 minuta o Prijedlogu Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022 – 2024. godina i ministru finansija Zori Vidović po tački 2. – Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.

Takođe je prihvaćen prijedlog Vlade da se o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu i Prijedlogu zakona o izvršenju budžeta za 2022. godinu glasa odmah po završetku rasprave po ovim tačkama dnevnog reda, kao i da se spoji rasprava po tačkama od 7. do 15. dnevnog reda koje se tiču seta zakona o platama.

Obraćanje u trajanju od deset minuta odobreno je predsjedniku Privredne komore Republike Srpske Peri Ćoriću, predsjedniku Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saši Triviću i predsjednici Sindikata Republike Srpske Ranki Mišić, saopšteno je iz NSRS.

Kolegijum je odobrio prisustvo sjednici predstavnika Kancelarije EU u Banjaluci, Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci, te odbio zahtjev za prisustvo predstavniku Kancelarije visokog predstavnika u Banjaluci.

(RTRS)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender