17. 08. 2022.

Usvojen budžet za 2022. godinu u iznosu od 4,024 milijarde KM

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku budžet Republike Srpske za 2022. godinu koji iznosi 4,024 milijarde KM i veći je za osam miliona KM od rebalansa budžeta Srpske za 2021. godinu.

Budžet za narednu godinu je u velikoj mjeri socijalni i usmjeren je na zaštitu stanovništva s obzirom na inflaciju u cijelom svijetu, a koncipiran je tako da se povećaju plate radnika, rastereti privreda, povećaju penzije i izdvajanja za boračke kategorije, zdravstvo, dječiju zaštitu, za uvođenje novih tehnologija i slično.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2022. godini iznose 3,303 milijarde KM, što predstavlja povećanje od 36,2 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Poreski prihodi iznose 3,021 milijardu KM i veći su za 196,7 miliona KM u odnosu na poreske prihode planirane rebalansom budžeta za 2021. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza za 2022. godinu su planirani u iznosu od 1,506 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 97,6 miliona KM u odnosu na sredstva planirana rebalansom za 2021. godinu.

Na poziciji rashoda, najznačajnija su povećanja za rashode za lična primanja ili plate zaposlenih za šta je u 2022. godini planirano 926,6 miliona KM.

Od ukupno 69 prisutnih, svi poslanici su glasali za budžet, a usvajanje je podržalo njih 48, dva su bila protiv, a 19 uzdržano.

Skupština je danas po hitnom postupku usvojila i Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, čiji je cilj da utvrdi prava i obaveze organa u njegovom izvršenju budžeta i način raspodjele sredstava na korisnike budžeta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender