09. 08. 2022.

Izgled Banjaluke za narednih 20 godina: Plan izložen na javni uvid građanima

Sugrađani sa područja mjesnih zajednica: Zalužani, Kuljani, Priječani, Dragočaj i Šargovac, danas, 17. decembra imaće priliku da dobiju informacije ili pojašnjenja u vezi sa Nacrtom Urbanističkog plana direktno od strane nosilaca izrade i pripreme ovog strateški važnog dokumenta, koji definiše izgled Banje Luke za narednih 20 godina.

Pružanje informacija i pojašnjenja zainteresovanim fizičkim i pravnim licima za pomenuta područja biće organizovano u prostorijama društvenog doma u Zalužanima, u vremenu od 15:00 do 18:00 časova.

Podsjećamo da će Nacrt Urbanističkog Plana biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Urbiscentar“ ,d.o.o. Banja Luka, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 101a i u prostorijama Gradske uprave svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika, u vremenu od 08,00 do 16,00 časova sve do 19. januara 2022. godine.

Nacrt Plana objavljen je i na zvaničnoj internet stranici Grada www.banjaluka.rs.ba.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje.

I za područja ostalih mjesnih zajednica biće organizovano pružanje informacija i pojašnjenja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender