10. 08. 2022.

Gradska uprava pruža tehničku podršku: Kako do ponosne kartice

Porodice iz Banje Luke sa troje ili više djece, od kojih je najmanje jedno maloljetno, od sada zahtjev za ponosnu karticu treba da predaju u Gradskoj upravi, gdje će i preuzeti svoju karticu, kojom mogu da ostvare popuste prilikom kupovine roba i usluga partnera Fondacije „Za porodicu“.

Gradska uprava uključila se u projekat Fondacije „Za porodicu“ pod nazivom „Prijatelji porodice“, te tehničkom podrškom omogućila višečlanim porodicama da na lakši i jednostavniji način dobiju svoju ponosnu karticu.

U nastavku donosimo način prijave za ponosnu karticu…

Zahtjev za izdavanje kartice može se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada ili ispred Prijemne kancelarije, iz odjeljka br. 43, kao i u kancelariji broj 6 u Gradskoj upravi.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti fotokopiju lične karte i potpisanu Saglasnost da Fondacija „Za porodicu“ može obrađivati lične podatke u ovom postupku.

Popunjeni obrazac zahtjeva može se predati elektronskim putem, na i-mejl adresu:uprava@banjaluka.rs.ba, ili lično u Matičnoj službi Gradske uprave – Odjeljenje za opštu upravu, u kancelariji broj 6.

Jedna od olakšica, prilikom podnošenja zahtjeva i ostvarivanja prava na ponosnu karticu je ta što roditelji nisu obavezni da, uz zahtjev, prilažu izvode iz Matične knjige rođenih za djecu, kao ni uvjerenje o njihovom prebivalište, što je bila dosadašnja praksa.

Grad će, po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova, izvršiti provjeru podataka navedenih u svakom zahtjevu, što će roditeljima omogućiti da u toku dana završe sa prijavom, a nakon izvjesnog vremena i da preuzmu svoju ponosnu karticu.

Da bi bila izrađena ova kartica, matičari podatke o podnosiocima zahtjeva za ostvarivanje prava na ponosnu karticu prosljeđuju Fondaciji „Za porodicu“.

Izrađene ponosne kartice preuzimaju se u Gradskoj upravi, u prizemlju, u kancelariji br. 22.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender