18. 08. 2022.

Radno vrijeme dežurnih službi za praznike u Banjaluci

Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, te obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske obavještavamo građane Banje Luke o neradnim danima, te izmijenjenom radnom vremenu za pravna lica i preduzetnike, koji posluju na području grada Banje Luke, dežurstvu matičara Gradske uprave i rasporedu rada u Domu zdravlja.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“  br. 43/07) neradni dani povodom Nove godine su 1. i 2. januar 2022. godine, ali s obzirom na to da drugi dan republičkog praznika (2. januar) pada u nedjelju u skladu sa gore navedenim zakonom, praznovanje ovog datuma se prenosi u ponedjeljak – 3. januar, pa su neradni dani:

  • 1, 2. i 3. januar (subota, nedjelja i ponedjeljak).

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske 9. januar – Dan Republike Srpske je neradni dan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave na Dan Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije,organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije, kao i lica koja profesionalno obavljaju uslužno-preduzetničke djelatnosti.

U dane pravoslavnog Božića, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti, neradni dani su:

  1. januar – Badnji dan
  2. januar – Božić

Radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

Istovremeno, kako se navodi u saopštenju, Vlada Republike Srpske je donijela Zaključak da ponedjeljak, 10. januar i  petak, 14. januar 2022.godine, proglasi neradnim danima. U te dane neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave javna preduzeća i ustanove. Rukovodioci navedenih organa su obavezni da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.

 Neradni dani i dežurstva u Gradskoj upravi

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, zbog obilježavanja novogodišnjih i božićnih praznika, Gradska uprava Grada Banje Luke neće raditi u ponedjeljak 3. januara, kao ni u četvrtak i petak – 6. i 7. januara 2022. godine. Gradska uprava neće raditi ni 10. i 14. januara u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske.

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane za eventualne hitne slučajeve – slučajeve smrti lica, čiji je upis u MK umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

Matičari se mogu kontaktirati 3, 6, 7, 10. i 14. januara u terminu od 8.00 do 13.00 časova putem telefona broj: 051 244 – 444. Za svaki dan dežurstva poziv će biti proslijeđen dežurnom matičaru.

Radno vrijeme za praznike

Zakonom je precizirano da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U subotu, 1. januara, kao i na Dan Republike Srpske – 9. januara, a u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka rade:

– u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

– u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara (nedjelja)  i 3. januara (ponedjeljak) u gore navedenom radnom vremenu.

Radno vrijeme tržnica na malo odnosno pijaca, određuje se pijačnim redom.

U nedjelju, 02. januara i ponedjeljak, 3. januara, od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od 8.00 do 22.00 časa.

Kada je riječ o ugostiteljskim objektima, za vrijeme praznika, sve do 15. januara, a u skladu sa Zaključkom gradonačelnika, ugostiteljski objekti na području grada Banja Luka, smješteni van stambeno – poslovnih objekata kolektivnog poslovanja, mogu raditi u vremenu od 7.00 do 2.00 časa narednog dana.

Prema odredbama istog Zaključka, ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja mogu da rade u vremenu od 7.00 do 2.00 časa, u dane 31.12.2021/1.1. 2022, 1.1/2.1.2022, 6.1/7.1.2022. i 13.1/14.1.2022. godine , dok su u ostale dane dužni da se pridržavaju redovnog radnog vremena  od 7.00 do 23.00 časa.

Javni prevoz

Gradski i prigradski prevoz za vrijeme praznika voziće putnike po prazničnom režimu odnosno isto kao i nedjeljom.

Dom zdravlja i dežurna apoteka

Za vrijeme novogodišnjih praznika u Domu zdravlja radiće se prema rasporedu koji možete pogledati OVDJE. 

Povodom obilježavanja proslave Nove godine, na Trgu Krajine biće obezbijeđene sanitetske ekipe Službe hitne medicinske pomoći 31. decembra i 1. januara 2022. godine.

Dežurna apoteka za vrijeme novogodišnjih praznika biće „1. maj“ u Ulici Milana Tepića.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender