08. 08. 2022.

Kancelarija za građane: Preko 10.000 zahtjeva u toku 2021. godine

U toku protekle godine, više od 6.500 zahtjeva za rješavanje određenih problema građana pristiglo je putem Kancelarije za građane.

Sve to pokazuje da je i tokom 2021. godine ova kancelarija bila glavna spona prilikom komunikacije između Gradske uprave i svih sugrađana.

Naime, kada se sumira čitava protekla godina, Odsjek za saradnju sa građanima – Kancelarija za građane, zaprimila je 2.780 ličnih obraćanja građana i 3.637 telefonskih poziva.

Ovom broju svakako treba dodati i telefonske pozive i poruke koje su upućeni direktno prema kabinetu gradonačelnika – napominju iz Kancelarije za građane, te zahtjeva koji su pristigli putem aplikacije „Građanska patrola“.

-Pored navedenog, zavedeno je preko 1.900 predmeta po različitim zahtjevima građana, od kojih se najveći broj odnosi na potrebu rješavanja infrastrukturnih problema u gradu Banjoj Luci, a isti su proslijeđeni nadležnim organizacionim jedinicama – rečeno je iz resornog odsjeka.

Napominju da su građanima dati svi potrebni odgovori, uputstva  i obavještenja na zahtjeve i pitanja koja su u protekloj godini postavljeni.

Svaka stranka koja iznese prijedlog, sugestiju, prijavu, problem i slično, je saslušana te u zavisnosti od materije na koju se obraćanje odnosi, upućena je u način rješavanja, ukoliko je riječ o nadležnosti Grada Banja Luka.

-Sugestije, prijedlozi i prijave proslijeđene su nadležnim organizacionim jedinicama Gradske uprave. Pristigle primjedbe na rad organizacionih jedinica Gradske uprave su ispitane, te su podnosioci obaviješteni o istom – napominju iz ovog odsjeka.

Dodaju kako su građani su bili aktivni tokom čitave 2021. godine i prijavljivali određene komunalne probleme putem aplikacije „Građanska patrola“, gdje je zaprimljeno preko 3.970 prijava .

Napominju kako se jedan dio tih zahtjeva nije odnosio na na nadležnost Gradske uprave, te su isti proslijeđeni nadležnim organizacionim jedinicama.

Kada se svim ovim brojkama  dodaju i svi oni zahtjevi koji su upućeni direktno prema kabinetu gradonačelnika, što telefonskim, što putem elektronske pošte, zbiran broj iznosio je preko 10.000 različitih zahtjeva.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender