17. 08. 2022.

Banjaluka: Obustava i izmjena režima u odvijanju saobraćaja od 6. do 9. januara

Odjeljenje za saobraćaj i puteve Grada Banje Luke obavještava da će 6. i 8. januara doći do izmjene režima u odvijanju saobraćaja u centru grada.

Tako će u četvrtak, 06. januara  u vremenu od 09.30 do 11.30 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice Marije Bursać, zbog aktivnosti povodom proslave Badnjeg dana u Banjoj Luci.

U subotu 08. januara u vremenskom periodu od 12.00 do 14.00 časova biće obustavljen saobraćaj u Ulici Milana Tepića na dijelu od Kninske ulice do Ulice Jovana Dučića, zbog otkrivanja spomen-ploče u čast majoru Milanu Tepiću.

Za vrijeme izmjene režima u odvijanju saobraćaja u ova dva dana, regulisanje i preusmjeravanje vršiće službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a biće postavljena i privremena saobraćajna signalizacija i oprema.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve izdalo je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, da može odobriti i sprovesti obustavu saobraćaja, zbog obilježavanja Dana Republike Srpske, i  to :

8. januar 2022. godine:

–  u Ulici Aleja Svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, u vremenskom periodu od 09.30 do 10.40 časova,

–  u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, u vremenskom periodu od 10.30 do 12.00 časova,

–  u  Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana, u Kninskoj ulici, u Ulici Marije Bursać na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u Ulici Milana Tepića na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u vremenskom periodu od 11.00 časova  pa nadalje po potrebi,

–  u  Ulici Aleja Svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, u vremenskom periodu od 16.00 časova, pa nadalje po potrebi.

9. januara 2022. godine:

–   u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana, u vremenskom periodu od 07.00 časova pa nadalje po potrebi

–  u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice aleja Svetog Save do Ulice olimpijskih pobjednika i u Ulici dr Mladena Stojanovića na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice, u Kninskoj ulici, u Ulici Marije Bursać na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u Ulici Milana Tepića na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u vremenskom periodu od 10.00 časova  pa nadalje po potrebi,

–  u Ulici olimpijskih pobjednika na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice I krajiškog korpusa, u vremenskom periodu od 10.00 časova pa nadalje po potrebi,

–  u Ulici aleja Svetog Save na dijelu od Ulice Vladike Platona do Ulice kralja Petra I Karađorđevića i u Ulici Vuka Karadžića na dijelu od  Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice, u vremenskom periodu od 10.00 časova pa nadalje po potrebi.

Obustava saobraćaja će se vršiti na propisan način od strane službenih lica MUP-a.

U skladu sa prethodno navedenim, izvršiće se izmjena na autobuskim linijama kako slijedi:

–  na gradskim linijama 1 i 6, autobusi se preusmjeravaju iz smjera sjevera Ulicom Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog Krajiškog korpusa, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada, Karađorđevom i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

– na linijama  8, 9, 10, 13 i 13b, autobusi se preusmjeravaju iz smjera sjevera Ulicom Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog Krajiškog korpusa, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada, Bulevar cara Dušana , Ulicom  kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–  na linijama  13A, 13C, 39 i 39A autobusi se preusmjeravaju iz smjera sjevera Ulicom Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog Krajiškog korpusa, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada do kružnog toka i nazad,

–  na liniji 14 b  autobuse sa Rebrovačkog mosta preusmjeriti Istočnim tranzitom na autobusku stanicu,

–  na liniji 17A  autobuse sa Rebrovačkog mosta preusmjeriti Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–  na liniji  9 B autobusi iz smjera Borika saobraćaju  Bulevarom vojvode Živojina Mišića, i ulicama Gavre Vučkovića, Majke Jugovića do kružnog toka sa Bulevarom Desanke Maksimović i nazad,

–  na liniji 19 autobusi iz smjera sjevera saobraćaju Ulicom Krajiških brigada do kružnog toka sa Karađorđevom ulicom i nazad,

–  na liniji 13P  autobuse preusmjeriti Ulicom Krajiškiih brigada, Bulevarom cara Dušana, Ulicom  kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–  na liniji 20  autobuse iz smjera Paprikovca preusmjeriti u Ulicu Prvog Krajiškog korpusa, Kralja Petra II, Trive Amelice i i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–  na liniji broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica, autobusi se preusmjeravaju  ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića,  Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića,  Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Cara Lazara, Patre, Kralja Petra I Karađorđevića, Cara Dušana do kružnog toka i nazad, Kralja Petra I Karađorđevića, Patre,  Cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugovića, Jug Bogdana, Srpskih ustanika.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga „Malta“, te da za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera juga  se preusmjeravaju na tzv. „Zapadni tranzit“, a iz smjera Kotor Varoša na tzv. „Istočni tranzit“.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender