10. 08. 2022.

Popis imovine Radojičića doveo do mišljenja s rezervom

 Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske sprovela je finansijsku reviziju grada Banjaluka za 2020. godinu, koja je ocijenjena mišljenjem s rezervom.

Podsjećamo, 2020. godina je bila posljednja u kojoj je gradonačelnik Banjaluke bio Igor Radojičić.

U izvještaju, koji je potpisao Jovo Radukić, glavni revizor RS, ističe se da je izvršena revizija konsolidovanog finansijskog izvještaja grada Banjaluka, koji obuhvata bilans stanja na 31. decembar 2020. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama neto imovine, bilans novčanih tokova i periodični izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima za godinu koja se završava na taj dan.

“Popis imovine i obaveza sa stanjem na 31. decembar 2020. godine nije izvršen u skladu s Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, jer Centar za razvoj poljoprivrede i sela nije popisao infrastrukturnu imovinuvodovodne mreže neto knjigovodstvene vrijednosti 15.133.378 KM i utvrdio stvarno stanje iste, te nije utvrdio stvarno stanje i stepen dovršenosti nefinansijske imovine u pripremi knjigovodstvene vrijednosti 6.997.217 KM”, navodi se, između ostalog, u ovom izvještaju.

Dodaje se da Turistička organizacija grada Banjaluka nije popisala tuđu imovinu ustupljenu na korištenje, dok kod Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje nisu ovjerene popisne liste od strane odgovornog lica.

“Izvještaji o izvršenom popisu kod navedenih budžetskih korisnika ne sadrže uporedni pregled stvarnog i knjigovodstvenog stanja. Precijenjeni su vlastiti prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda i biološke imovine od 285.897 KM, a potcijenjeni obračunski prihodi i primici od biološke imovine i zaliha učinaka, jer tretman biološke imovine i zaliha poljoprivrednih proizvoda kod Centra za razvoj poljoprivrede i sela nije vršen u skladu s paragrafima. Rashodi za materijal za posebne namjene, za prehrambene artikle i didaktički materijal, kod Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje iskazani od 613.878 KM nisu evidentirani na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava”, stoji u ovom izvještaju.

Ističe se da su precijenjene zalihe didaktičkog materijala vrijednosti od 153.207 KM, za koliko su potcijenjeni rashodi za materijal za posebne namjene.

“Takođe, navedeni rashodi precijenjeni su za 56.000 KM, jer su iskazani rashodi koji ne pripadaju obračunskom periodu  2020. godina”, piše u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender