09. 08. 2022.

Muškarci i žene Srpske u brojkama: Nijedna direktorka visoke škole, neuporedivo manje činile krivična djela…

Republički zavod za statistiku RS izdao je publikaciju “Muškarci i žene u Republici Srpskoj 2021.” iz čijih podataka se može steći prilično jasna slika o džender (ne)osjetljivosti društva, te (ne)jednakosti i (ne)ravnopravnosti polova u Srpskoj.

U statističkim podacima se između ostalog navodi da u Republici Srpskoj nema nijedne žene koja je direktor visoke škole, deset puta je manje žena rektora i tri puta manje žena koje su dekani fakulteta ili umjetničkih akademija.

Takođe, u prošloj godini nijedna žena nije kao inovatorka konkurisala za finansijsku podršku , dok je bilo 16 muškaraca.

Kada su u pitanju prosječne plate, zvanična statistika pokazuje da su žene bolje plaćene u samo pet od ukupno 19 djelatnosti i to u – poljoprivredi, građevinarstvu, saobraćaju, administrativnim, te uslužnim djelatnostima, piše Mondo.

Najviša plata nakon oporezivanja za žene je bila oko 1.300 KM, a muškarce oko 1.550 KM.

Nadalje, žena je neuporedivo manje na direktorskim pozicijama u svim djelatnostima osim u oblasti zdravtsvene zaštite i socijalnog rada, te uslužnih djelatnosti, dok su u oko 25.000 privrednih subjekata vlasnici muškarci, a u 10.000 žene.

Nadalje, zvanje doktora nauka lani je u Srpskoj imalo 554 žena i 809 muškaraca, visoku stručnu spremu 32.230 žena i 24.380 muškaraca, dok je najveći nesrazmjer u broju visokokvalifikovanih gdje je svega 567 žena, a 5.773 muškarca.

Kao samostalni vlasnici nepokrentosti žene su registrovane u 28 odsto, a muškarci kod 78 odsto nepokretnosti.

Zanimljivi su podaci kada su u pitanju kandidati i izabrani gradonačelnici, načelnici opština i odbornici u lokalnim skupštinama na izborima 2020. godine.

Među izabranim načelnicima i gradonačelnicima je 95 odsto muškaraca i pet odsto žena, dok se na lokalne parlamente kandidovalo 42 odsto žena, ali ih je izabrano svega 17 odsto.

Što se tiče republičke vlasti, od ranije je poznato da je u Narodnoj skupstini RS od 83 poslanika samo 18 žena, u Vladi RS upola manje ministarki, dok su u sudskoj vlasti u znatno većem procentu muškarci sudije, a više ih je i na tužilačkim pozicijama.

Kada se pogledaju podaci o broju krivičnih djela i prekršaja evidentiranih prošle godine, u svega 57 slučajeva kao počinioci su prijavljene žene, a u čak 780 djela muškarci, međutim kod podataka o žrtvama situacija je obrnuta, pa je evidentirana 631 žena žrtva i 183 muškarca.

Što se tiče nasilja u porodici, SOS liniju na broj 1264 , prošle godine pozvalo je 4.079 žena i 19 muškaraca

Kroz tri sigurne kuće u Republici Srpskoj (Banjaluka, Bijelina i Modriča) lani je prošlo na desetine žena, ali nije bio smješten nijedan muškarac.

(V.Ševčuk/mondo.ba)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender