18. 05. 2022.

Vlada Srbije usvojila set izbornih zakona

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici set izbornih zakona – Predlog zakona o izboru predsjednika Republike, Predlog zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o lokalnim izborima – koji imaju za cilj unapređenje uslova za sprovođenje izbora na republičkom i lokalnom nivou.

Prijedlozima zakona se ne mjenjaju suštinski aspekti izbora za narodne poslanike, izbora za predsjednika Republike i odbornike skupština jedinica lokalne samouprave i zadržavaju se dosadašnja zakonska rješenja koja se mogu i smatrati osnovnim postulatima izbornog procesa u Srbiji, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Novi zakoni, kako se dodaje, donose značajne novine u pogledu zaštite prava u izbornim postupcima i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora.

Predložena rješenja nastala su, s jedne strane, kao rezultat paralelnih međustranačkih dijaloga o izbornim uslovima uz učešće predstavnika Evropskog parlamenta, odnosno bez njihovog učešća.

Takođe, primenjene su preporuke Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (ODIHR) o praćenju izbornih postupaka u Republici Srbiji.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojim se obezbjeđuje transparentno praćenje troškova tokom i po završetku izbornog procesa.

Predloženim rješenjem uvodi se obaveza direktora Poreske uprave da u godišnji ili vanredni plan poreske kontrole obavezno uvrsti davaoce finansijskih sredstava i drugih usluga političkim subjektima u skladu sa izvještajem Agencije za sprečavanje korupcije o finansiranju političkih aktivnosti i subjekata.

Novina u Predlogu zakona je da se politički subjekati mogu zaduživati isključivo kod banaka i drugih finansijskih organizacija kojima je to osnovna djelatnost.

Na taj način politički subjekti se obavezuju da se zadužuju isključivo pod redovnim i zakonom propisanim uslovima i tako se spriječava mogućnost zaduživanja kod fizičkih i pravnih lica, koja bi davanjem pozajmice mogla da ostvare uticaj na političke subjekte.

Takođe, utvrđena je maksimalna visina kredita i zajma do koje se svi politički subjekti mogu zaduživati kod banaka i drugih finansijskih organizacija, na godišnjem nivou, kako bi finansirali redovan rad ili izbornu kampanju.

Norma koja osigurava transparentnije praćenje troškova izborne kampanje je, da se politički subjekti obavežu da u toku izborne kampanje Agenciji podnose preliminarne izvještaje o troškovima kao i konačni izvještaj o troškovima izborne kampanje.

Radi daljeg usklađivanja sa izbornim propisima, članovi vlade usvojili su Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku, koji se odnosi na izborno pravo lica djelimično lišenih poslovne sposobosti.

Kada se radi o licu sa djelimičnom poslovnom sposobnošću, ono može da bira narodne poslanike i da bude birano za narodnog poslanika ako sud rješenjem kojim mu ograničava poslovnu sposobnost nije utvrdio nesposobnost vršenja izbornog prava.

Ove dopune Zakona posledica su nastojanja da se taj zakon uskladi sa rešenjima iz novog Zakona o izboru narodnih poslanika.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije koji je nastao kao rezultat Međustranačkog dijaloga zaključenog u Narodnoj skupštini i odnosi se na obaveze koje javni funkcioneri imaju kada je reč o članstvu i funkcijama u političkom subjektu i sprečavanju korupcije.

Predložena rešenja bitno utiču na stvaranje klime poverenja u predstojećoj izbornoj kampanji, i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije, dodaje se u saopštenju Vlade.

Vlada Srbije usvojila je Zaključak o visini naknade za RT-PCR i antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavl?aju zdravstvene ustanove u javnoj svojini.

Ovim Zaključkom cena PCR testa smanjena je sa 9.000 na 6.000 dinara, a cena antigenskog sa 3.500 na 1.800 dinara.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender