04. 07. 2022.
Sa tržišta povučeni kvarcna grijalica i svjetlosni lanac

Sa tržišta povučeni kvarcna grijalica i svjetlosni lanac

Sa tržišta povučeni kvarcna grijalica i svjetlosni lanac

Sa tržišta BiH povučeni su električna kvarcna grijalica “orion”, jer predstavlja opasnost od požara i opekotina, te svjetlosni lanac koji može izazvati strujni udar i požar, a potrošačima se preporučuje da prestanu koristiti ove proizvode.

Iz Agencije su pojasnili da kvarcna grijalica “orion” /OQH/2800/ sa bar-kodom 4750848188380, porijeklom iz Kine, predstavlja opasnost jer ima termostat koji uključuje i isključuje grijače iako nijedan grijač prethodno nije usijan.

Ova grijalica predstavlja opasnost od požara i opekotina, budući da proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2021, a u uputstvu nisu navedena neophodna upozorenja. Svjetlosni lanac  porijeklom iz Kine čiji je bar-kod 6970056505870 predstavlja opasnost od strujnog udara i požara jer napojni kabl ne ispunjava zahtjeve električne izdržljivosti, dok njegova dužina ne ispunjava propisane zahtjeve.

Ovaj proizvod ne sadrži neophodna upozorenja, nije propisno označen niti usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i normom BAS EN 60598-2-20:2016. Iz Agencije dodaju da je nadležna inspekcija naložila mjere povlačenja ovih proizvoda sa tržišta, te njihovo uništavanje, javlja Srna.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender