26. 06. 2022.

Učiniti maksimalne napore za unapređenje rada doma “Rada Vranješević”

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je u razgovoru sa vršiocem dužnosti direktora Dječijeg doma “Rada Vranješević” u Banjaluci Darijanom Kecman da od rukovodstva Doma očekuje maksimalne napore kako bi bio unaprijeđen rad u skladu sa preporukama i najboljim praksama u ovoj oblasti.

Šeranić je rekao da je to neophodno učiniti radi dobrobiti sadašnjih i budućih štićenika, te da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u ovom procesu Upravi obezbijediti punu podršku, saopšteno je iz Ministarstva.

Sagovornici su razgovarali o mjerama koje je potrebno sprovesti u ovoj ustanovi.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Komisija za vršenje vanrednog stručnog nadzora nad sprovođenjem stručnog rada u svojim preporukama navela da ovaj dom treba da sprovede niz mjera koje se tiču njegovog rada, kako sa aspekta podrške štićenicima, tako i sa organizacionog aspekta i pojačanih procedura provjere psihofizičkih sposobnosti radnika.

Šeranić je naglasio nužnost dosljednog sprovođenja svih preporuka Komisije u zadatim rokovima, posebno onih koje se tiču kontrole prijema i radne etike svih radnika u ustanovi, definisanja jasnih procedura za postupanje zaposlenih u kriznim situacijama, kao i potpisivanje akta o saradnji sa Policijskom stanicom Banjaluka, Domom zdravlja Banjaluka i Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske.

Dio preporuka Komisije odnosi se na planove obezbjeđivanja sigurnosti djece sa izraženim poremećajima prilagođavanja i intenziviranja tretmanskog stručnog rada sa djecom i omladinom, zatim na poboljšanja komunikacije, razmjene informacija u vezi sa štićenicima Doma između članova stručnog tima u Domu, kao i na komunikaciju stručnog tima sa vaspitačima i menadžmentom, te ustanovama i službama koje rade sa štićenicima Doma u cilju protoka tačnih, obaveznih i blagovremenih informacija.

“Potrebno je intenzivirati i saradnju Doma sa organima starateljstva koji su izvršili smještaj korisnika, sa posebnim osvrtom na dostavljanje važnih informacija o štićenicima”, navedeno je u saopštenju.

Prema rješenju ministra za sprovođenje mjera, a prema preporukama Komisije, Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Rada Vranješević” treba jednom mjesečno da dostavlja Ministarstvu izvještaj o izvršenju preporuka.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske istaklo je da će nastaviti da vrši monitoring i pruža stručnu podršku stručnim radnicima u Domu.

Ministarstvo očekuje od rukovodstva Doma, kao i stručnih i ostalih radnika, maksimalne napore i profesionalni angažman da bi se rad ove ustanove unaprijedio u skladu sa preporukama i najboljim praksama u ovoj oblasti, radi dobrobiti sadašnjih i budućih štićenika, a Ministarstvo će im u ovom procesu obezbijediti punu podršku.

Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra u Resoru za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu Vladimir Makarić, javlja Srna.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender