28. 06. 2022.

Uslikajte nebezbjedna mjesta za kretanje pješaka i učestvujte u nagradnoj igri AMS RS

Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) poziva sve učesnike u saobraćaju da do kraja trajanja republičke preventivne kampanje „Budi vidljiv – ne budi figura“ uslikaju nebezbjedna mjesta za kretanje pješaka u Republici Srpskoj i fotografije pošalju u inboks na Facebook ili Instagram stranici AMS RS – www.facebook.com/amsrepublikesrpske ili www.instagram.com/amsrepublikesrpske.

Kampanja će trajati do 28. februara i zajednički je sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS i AMS RS sa 48 auto-moto društava.

Svi zainteresovani građani mogu uslikati parkirana vozila, kontejnere i druge prepreke na trotoarima; oštećenja na trotoarima (rupe i slično); dionice puteva bez trotoara koje su rizične za kretanje pješaka (mjesta gdje ne postoje travnate ili zemljane površine pored kolovoza za bezbjedno kretanje pješaka, mjesta gdje izraslo granje ili žbunje ometa bezbjedno kretanje pješaka)…Sve dobijene fotografije učestvuju u nagradnoj igri, a deset učesnika, koji će biti odabrani metodom slučajnog odabira, biće nagrađeni članstvom AMS RS. Pored fotografija, potrebno je napisati ime i prezime, kao i kontakt telefon.

AMS RS podsjeća pješake na odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koje se odnose na bezbjedno kretanje pješaka:

Član 105.

(1) Pješak ne smije, u pravilu, da se kreće i zadržava na kolovozu.

(2) Ako se pješak kreće kolovozom, on mora da se kreće što bliže ivici kolovoza, i to veoma pažljivo i na način kojim ne ometa ili ne sprečava saobraćaj vozila.

Član 106.

(1) Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu određenu za kretanje pješaka, odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka, pješak je dužan da se kreće po tim površinama.

(2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga površina određena za kretanje pješaka, odnosno pogodna za kretanje pješaka, a koju pješaci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga, pješaci mogu da se kreću kolovozom.

(3) Na kolovozu puta zabranjeno je igranje, vožnja dječijim biciklom, romobilom, koturaljkama i slično, kao i sankanje, skijanje i drugo, osim ako je to posebno dozvoljeno.

Član 107.

(1) Kad se pješak kreće kolovozom na javnom putu van naselja, dužan je kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja, a noću i danju u uslovima smanjene vidljivosti mora biti osvijetljen ili označen svjetloodbojnim prslukom, kao i kretanje u grupi izvoditi krećući se jedan iza drugog.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, pješak može da se kreće uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretanje za njega bezbjednije (nepregledna krivina, provalija, usjek, zasjek, odron i sl.).

(3) Pješak koji gura ručna kolica, bicikl, laki motocikl ili motocikl, lica koja se kreću pomoću pokretnih stolica za nemoćna lica, kao i organizovana kolona pješaka, moraju da se kreću uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja.

Član 108.

(1) Pješak je dužan da prelazi preko kolovoza i biciklističke staze pažljivo i najkraćim putem,nakon što se prije stupanja na kolovoz uvjeri da to može da učini na bezbjedan način.

(2) Za vrijeme kretanja kolovozom pješak ne smije da koristi mobilni telefon niti da ima slušalice u oba uha.

(3) Na putu koja ima obilježene pješačke prelaze ili posebno izgrađene prelaze, odnosno prolaze za pješake, pri prelaženju puta pješak je dužan da se kreće tim prelazima, odnosno prolazima, ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 metara.

Član 109.

(1) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem je saobraćaj pješaka regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake pješak je dužan da postupa prema tim znakovima.

(2) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj pješaka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobraćajnim znacima za pješake, ali je saobraćaj vozila regulisan svjetlosnim saobraćajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovlašćena lica, pješaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza.

(3) Na obilježenom pješačkom prelazu na kojem saobraćaj nije regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ni znacima koje daje ovlašćeno lice, prije stupanja na pješački prelaz, pješak je dužan da obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.

Član 110.

Pješak koji namjerava da pređe kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obilježen pješački prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobraćaj vozila.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske

Član 52.

(1) Po kolovozu je zabranjeno kretanje pješaka ako je pod dejstvom alkohola iliopojnih sredstava.

(2) Smatraće se da je pješak pod dejstvom alkohola ako se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da količina alkohola u krvi iznosi više od 0,8 g/kg ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholiziranosti, što odgovara količinama većim od 0,8 g/kg, ili kod kojeg se, bez obzira na količinu alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake promijenjenog ponašanja izazvanog dejstvom alkohola.

(3) Pješak iz stava 1. ovog člana dužan je da se podvrgne kontroli prisustva alkohola ili opojnih droga u organizmu pomoću odgovarajućih sredstava i aparata, odnosno da pristupi zdravstvenom pregledu na koji je upućen radi provjere prisustva alkohola ili opojnih droga u organizmu.

Član 85.

Noću, kao i prilikom smanjene vidljivosti tokom kretanja po kolovozu neosvijetljenog ili slabo osvijetljenog puta, dijete mora imati na vidnom mjestu obilježje sa retroreflektivnim karakteristikama.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender