29. 06. 2022.

Sindikat RS: Od februara radnici imaju pravo na 8 KM za topli obrok

Iznos naknade za topli obrok u Republici Srpskoj je povećan i svaki radnik koji kod poslodavca nema organizovanu ishranu ima pravo na topli obrok u bruto iznosu od 11,52 KM, odnosno osam maraka u neto iznosu, za svaki dan koji je bio na poslu.

Iz Saveza sindikata RS su podvukli da je pored prava na platu, pravo na topli obrok osnovno pravo radnika iz radnog odnosa koje proističe iz odredbi Zakona o radu.

“Zakonska obaveza svih poslodavaca u Republici Srpskoj je da radniku isplaćuju naknadu troška toplog obroka u novcu, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana. Visina toplog obroka utvrđena odlukom Vlade Republike Srpske iznosi 0,75 odsto prosječne bruto plate u Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan. Prema tome, od 22. februara 2022. godine radnik ima pravo na topli obrok u bruto iznosu od 11,52 КM, odnosno 8,00 КM u neto iznosu, za svaki dan koji je bio na poslu”, naglasio je generalni sekretar Saveza sindikata RS Goran Stanković.

Primjera radi, ukoliko radnik u toku mjeseca ima 22 radna dana, topli obrok iznosi 176 КM, što je najmanji iznos toplog obroka.

U slučaju obavljanja prekovremenog rada, dužeg od tri časa dnevno, radnik ima pravo na još jedan dodatni topli obrok javlja Mondo.

Ako je poslodavac organizovao ishranu radnika, svi troškovi pripremanja toplog obroka ne bi trebali biti ispod iznosa koji je propisan u slučaju isplate u novcu. Ukoliko trošak toplog obroka, isporučen putem keteringa, iznosi manje od osam КM, poslodavac treba da radniku isplati razliku u novcu. Organizovana ishrana od strane poslodavca podrazumijeva pravilnu, zdravu i kvalitetnu ishranu prilagođenu naporima koje zaposleni ulažu u toku rada”, istakao je Stanković.

Radnici ne ostvaruju pravo na topli obrok u slučaju korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, privremene spriječenosti za rad i neplaćenog odsustva.

Radnicima čije se plate finansiraju iz budžeta i fondova (obrazovanje, kultura, policija, pravosuđe, uprava, javne službe i zdravstvo), naknada za topli obrok se ne isplaćuje, već je uračunata u platu u skladu sa zakonima o platama.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender