02. 07. 2022.

Karan: Živimo u paraustavnoj državi

– Generalni sekretar Vlade Republike Srpske Siniša Karan potvrdio je da je nedavno saslušan u Tužilaštvu BiH u okviru predmeta “Napad na ustavni poredak”, koji je ocijenio navodnim, izmišljenim krivičnim djelom protiv integriteta BiH.

Karan je povodom toga upozorio da je mjesto dijaloga ključnih faktora u BiH, a to su entiteti, nažalost, premješteno u tužilaštva i sudnice, odnosno u pravosudni i tužilački sistem.

“U tom smislu smatram da je i ovo što se dešava, odnosno postupak koji se protiv predstavnika Srpske vodi pred Tužilaštvom BiH, zaista tragikomedija”, rekao je Karan, koji je i profesor ustavnog prava.

Karan je rekao da je djelovanje Narodne skupštine potpuno usklađeno sa Ustavima Srpske i BiH, te odgovarajućim poslovnicima.

On je ponovio da se Srpska zalaže za izvorni Dejton, njegove ustavne okvire i normative kojima je stvorena novonastala BiH nakon raspada bivše Jugoslavije, dok s druge strane postoje brojni, evidentirani pokušaji rastakanja Ustava BiH.

Karan je rekao da je to činjeno silom i nametanjima visokih predstavnika, ali i neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH.

“I kada smo smogli snage da se tome odupremo, sada se sav sukob ustavnog i neustavnog premješta u tužilaštva i sudnice.

Dešava se raskorak normativnog i stvarnog u BiH do te mjere da se danas može reći da živimo u paraustavnoj državi ili državi bez ustava. U tom smjeru možda bi bilo najbolje da Ustavni sud BiH donese konačnu odluku i proglasi Ustav BiH neustavnim”, istakao je Karan.

On je u vezi sa onim za šta se sada pred Tužilaštvom BiH terete predstavnici Srpske i Narodne skupštine rekao da nema elemenata krivičnog djela.

“Dokaz da Tužilaštvo BiH ovdje otvara predmet jeste dokaz ogromnog političkog pritiska na taj organ u smjeru rušenja Ustava BiH i unitarizacije” Karan.

Karan je rekao da se ovdje sudi institucijama Srpske, prije svega Narodnoj skupštini, iako su one dužne da u okviru Ustavom utvrđenih prava i dužnosti Srpske utvrđuju politiku, donose i izvršavaju zakone, druge propise i akte, štiteći ustavnost i zakonitost. 

Da paradoks bude veći, kaže, istovremeno se za Narodnu skupštinu i njene zaključke, kao i Deklaraciju o ustavnim principima, vodi i spor pred Ustavnim sudom BiH.

“To je dupli dokazujući paradoks ove tužilačke farse sa aspekta krivičnog prava. Nigdje u svijetu se u parlamentu, u okviru njegovih nadležnosti, ne može izvršiti krivično djelo. Svugdje su parlamentarci apsolutno zaštićeni od krivične odgovornosti, a u okviru ustavnopravne i zakonodavne pravne djelatnosti parlamentarnih tijela”, pojasnio je Karan.

Karan je naveo da je završni čin ovog političko-antidejtonskog djelovanja samo kontinuitet direktnog napada na ustavno uređenje BiH, a time i Srpske kao njene federalne jedinice.

“Ovo je i napad na odnose koji definišu takvu BiH i njene atribute. To je podjela suvereniteta u kome je jedan od ključnih nosilaca Srpska. To je i napad na samostalnost institucija BiH, na način donošenja odluka zajedničkih institucija, na podjelu nadležnosti i na odsustvo supremacije bilo kog nivoa vlasti u BiH.

Ovo je samo stvaranje unitarne države što se može prevesti kao majorizacija u smislu pretvaranja BiH u vlasništvo samo jednog naroda”, rekao je Karan, javlja Srna.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender