24. 05. 2022.
Ustavni sud RS: Neustavna odredba zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Ustavni sud RS: Neustavna odredba zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Ustavni sud RS: Neustavna odredba zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je neustavna odredba Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojom je propisano da stručni ispit ne polažu, između ostalih, i lica koja imaju naučno zvanje doktor pravnih nauka ili magistar pravnih nauka stečeno prije reforme visokog obrazovanja u Srpskoj ili BiH.

Ustavni sud je utvrdio da član 67 Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, u dijelu koji glasi “… koja su to zvanje stekla prije reforme visokog obrazovanja u Republici Srpskoj ili BiH…”, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Na ovaj način se, prema ocjeni Ustavnog suda, zakonom isključuje mogućnost da lica koja su stekla naučno zvanje doktor pravnih nauka, kao i magistar pravnih nauka, poslije reforme visokog obrazovanja budu oslobođena polaganja stručnog ispita. “Imajući u vidu da se ova lica nalaze u istoj pravnoj situaciji bez obzira da li su to naučno zvanje stekla prije ili poslije reforme visokog obrazovanja na njih se pravila o polaganju stručnog ispita moraju jednako primjenjivati, te je njihov različit tretman suprotan ustavnoj garanciji o jednakosti i ravnopravnosti građana”, pojašnjavaju iz Ustavnog suda.

Ustavni sud Srpske je utvrdio da je tačka jedan, podtačka 1 Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje cijene vode i uvođenje mjesečne naknade za mjerno mjesto u gradu Banjaluka, u dijelu koji glasi: “…uvođenje mjesečne naknade za mjerno mjesto, koja, prema profilu vodomjera, iznosi: ….” nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Kako navode iz Ustavnog suda, uvođenje posebne mjesečne naknade za mjerno mjesto, odnosno davanje saglasnosti davaocu komunalne usluge “Vodovodu” Banjaluka za njeno uvođenje na način kako je to učinjeno navedenim Zaključkom u osporenom dijelu, nema osnova u relevantnim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno ima značenje proširivanja zakonom utvrđenih izvora sredstava za obavljanje komunalne djelatnosti.

Time je, prema ocjeni Ustavnog suda, Skupština grada Banjaluka ovakvo normiranje preduzela bez ovlašćenja u zakonu, čime je povrijeđeno ustavno načelo zakonitosti opštih akata. Ustavni sud je utvrdio i da član 45 stav 1 Statuta opštine Novo Goražde nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Osporenom odredbom ovog najvišeg akta lokalne samouprave propisano je da će prva sjednica Skupštine opštine biti održana najkasnije 30 dana nakon objavljivanja rezultata izbora, u skladu sa zakonom. Ustavni sud je ocijenio da sporna odredba Statuta ove opštine nije u skladu sa zakonskom odredbom kojom je na drugačiji način normativno uređeno ovo pitanje, što je čini nesaglasnom i sa ustavnim načelom zakonitosti podzakonskih opštih akata. Ustavni sud nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima i ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata. Osim ovih ustavnosudskih pitanja, Ustavni sud je odlučivao i o pitanjima iz domena svog rada, javlja Srna.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender