20. 05. 2022.
BiH nedostaje više od 900 policajaca

BiH nedostaje više od 900 policajaca

BiH nedostaje više od 900 policajaca

Ukupno, više od 900 policajaca nedostaje Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), Graničnoj policiji (GP) BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, pokazuju posljednji podaci.

Iako ove agencije u 2022. planiraju popunjavanje svojih redova, biće to daleko ispod potreba utvrđenih unutrašnjim sistematizacijama, zaključuje se iz Prijedloga odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u 2022. godini. SIPA, recimo, planira odabrati 10 kadeta za čin policajac i 10 kadeta za čin mlađi inspektor.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji SIPA sistematizovano je 680 radnih mjesta policijskih službenika od kojih su trenutno popunjena 573 radna mjesta, a upražnjeno ih je 107. U prošloj godini, kako je navedeno, za četiri policajca SIPA donesena su Rješenja o prestanku radnog odnosa, a do kraja ove godine planiran je prestanak radnog odnosa u Agenciji za 23 zaposlena. 

“Nesporno je da Agencija u ovoj godini može planirati prijem 10 kadeta za čin policajac i 10 kadeta za čin mlađi inspektor, jer njihovim prijemom neće biti prekoračena gornja granica dozvoljenog broja zaposlenih u Agenciji u 2022. godini”, istaknuto je u Prijedlogu.

Kada je u pitanju GP BiH, postoji dugogodišnji problem nepokrivenosti granice BiH, koji se posljednjih godina povećao zbog velikog broja ilegalnih migranata. Sudeći prema spomenutom dokumentu, muči ih konstantna kadrovska nepopunjenost policajcima, koja je naročito izražena u prethodnoj godini zbog odlaska velikog broja policijskih službenika u penziju, odlaska u druge agencije, ili sporazumnog prestanka radnog odnosa.

“Trenutačno, prema važećoj sistematizaciji, Graničnoj policiji BiH nedostaju 422 policijska službenika”, rekla je za “Nezavisne novine” Franka Vican, portparolka GP BiH. U Prijedlogu odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u 2022. godini navodi se da, samo po osnovu ispunjavanja zakonskih uslova za sticanje prava na penziju, u 2023. godini će s radom prestati 144 policijska službenika GP BiH, a u 2024. godini planiran je prestanak za njih 242. Stoga, dodaje se, GP BiH planira prijem 150 kadeta, od čega 125 u činu policajac, te  25 u činu mlađi inspektor.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH je ukupno predviđeno 1.268 zaposlenih, uključujući 1.135 policijskih službenika, od čega je popunjeno 759 radnih mjesta.

“U  Direkciji za koordinaciju policijskih tijela trenutno nedostaje 376 policijskih službenika, u toku je konkurs za prijem 50 kadeta, nakon završene procedure očekujemo njihov prijem”, naveli su iz Direkcije za “Nezavisne novine”.

I u Prijedlogu se ističe da je u Direkciji planiran prijem 55 kadeta, od čega 50 u činu policajac, a preostalih pet u činu mlađi inspektor, ali će taj proces potrajati. “Oni bi se 1. maja 2023. godine uputili na školovanje u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, koje bi trajalo za kadete u činu policajac do 31. decembra 2023. godine, a za čin mlađi inspektor do 30. avgusta 2023. godine”, naglašeno je u prijedlogu.

Inače, i Direkcija, očigledno, i te kako ima problema kada je riječ o popunjenosti kadrovima. “Direkcija je trenutno popunjena oko 67,4 odsto i taj postotak će se u nerednom periodu smanjiti zbog penzionisanja policijskih službenika te odliva po drugim osnovima – prestanak radnog odnosa zbog prelaska u druge organe ili u privatni sektor, penzionisanje i po osnovu disciplinske odgovornosti”, ističe se u Prijedlogu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender