26. 05. 2022.
MUP: Apel građanima da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima

MUP: Apel građanima da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima

MUP: Apel građanima da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na građane da tokom obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka korova, smeća i drugog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

Zakonom o zaštiti od požara definisana je novčana kazna od 100 KM do 1.000 KM za prekršaj fizičkog lica koje pali korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i ukolikone preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre – navodi se u saopštenju.

Samo u prva dva mjeseca ove godine na području Republike Srpske evidentirano je 12 šumskih požara tj. požara na otvorenom.

– Kako je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara, upozoravamo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati – dodaju u saopštenju.

Iz MUP-a navode da građani pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala trebaju ugasiti ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja. U većini slučajeva vatra se prenese na šumske komplekse prouzrokujući veliku materijalnu štetu.

Pozvali su građane da prilikom uočavanja požara ili u slučaju nekontrolisanog širenja vatre, o tome odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123, najbližu policijsku stanicu na broj 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender