28. 06. 2022.
Obavještenje o anketiranju na području Banjaluke

Obavještenje o anketiranju na području Banjaluke

Obavještenje o anketiranju na području Banjaluke

Iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske obavijestili su Grad Banju Luku da će tokom 2022. godine na teritoriji Banje Luke nastaviti sa provođenjem kontinuirane ankete o radnoj snazi na uzorku slučajno izabranih domaćinstava.

Anketa se provodi periodično tokom godine. Anketiranje će obaviti anketari, koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Kako je navedeno u obavještenju, anketom će se, prema definicijama Međunarodne organizacije rada i Statističke kancelarije Evropske unije, prikupiti  podaci o tržištu rada i karakteristikama radne snage u Republici Srpskoj.

-Prikupljeni podaci su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske – naveli su u obavještenju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender