11. 08. 2022.

Grad Banjaluka: 13 mjera kao odgovor na slučaj “Ekvator”

Grad Banja Luka pripremio je pravne mjere koje će preduzeti u slučaju „Ekvator“ po čijoj je tužbi iz 2018. godine – Odlukom suda sa računa Grada povučeno oko 2 miliona KM, navode iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Draško Stanivuković danas će predstaviće javnosti ove mjere u cilju zaštite interesa Grada i građana.

Podsjećamo, riječ je o slučaju koji se vodio oko vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađena rejonska kotlovnica na Starčevici. Na osnovu tužbe koju je 2018. godine preduzeće Ekvator d.o.o podnijelo protiv Grada Banje Luke i Toplane a.d. Banja Luka, Viši privredni sud u Banjoj Luci presudio je u korist preduzeća Ekvator.

Pogledajte mjere Grada u slučaju „Ekvator“:

 1. Podnosimo zahtjeve za zabilježbe izvršenja na svu imovinu koju ima Ekvator – Hotel „Slavija“ i sve ostale njegove nepokretnosti;
 2. Podnosimo krivičnu prijavu protiv Đorđa Davidovića zbog svih prevarnih radnji – sporne cesije, prenosa imovine na druga lica, podizanja gotovine, odnosno sve izvršene radnje kojim su Đorđo i Ekvator izigrali povjerioca Grad Banju Luku;
 3. Podnosimo tužbu za utvrđenje prava svojine na zemljištu gdje je kotlovnica (Grad je platio zemljište 2.032.169,00 KM, sad je red da se upiše kao vlasnik nečeg što je kupio);
 4. Podnijeli smo tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora o cesiji (ugovora kojim je Ekvator prenio potraživanje Banigo-građenje d.o.o. prema Gradu u iznosu od 2.032.169,00 KM);
 5. Podnijeli smo reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske u postupku u kojem je Ekvatoru utvrđeno pravo da (tačnije Banigo-građenje) sa računa Grada skinut iznos od 2.032.169,00 KM;
 6. Izjavili smo žalbu na rješenje kojim je odbijen prigovor Grada u izvršnom postupku (sudija Gordana Vojvodić) po prijedlogu Banigo-građenje protiv Grada a na onovu čega je sa računa Grada skinut iznos od 2.032.169,00 KM;
 7. Podnijeli smo tužbe za utvrđenje ništavosti ugovora na osnovu kojih su Deura Milenko, LED PROJEKT i Ekvator stekli pravo svojine na zemljištu na kojem je kotlovnica. Ukratko, za vrijeme trajanja upravnog postupka Dančić Anđa je nezakonito raspolagala predmetnom nekretninom i istu prodala Deura Milenku (ne postoji dokaz  odnosno ugovor o kupoprodaji) a Deura Milenko je istu nekretninu dalje nezakonito prometovao (Predugovor o  kupoprodaji nekretnina od 23.03.2015. godine), LED PROJEKTU.
 8. Izdali smo preporuke zaposlenima u Gradskoj upravi Banje Luke kako da postupaju sa upravnim postupcima u kojim je Ekvator stranka ili učesnik;
 9. Naši inspekcijski organi preispituju sve postupke legalizacije i građenja objekata od strane Ekvatora.
 10. Podnosimo pritužbu VSTS –u za sudiju Bogdana Gajića (presuda Višeg privrednog suda kojom je dosuđen iznos)
 11. Podnosimo pritužbu VSTS –u za sudiju Gordanu Vojvodić, koja je odbila osnovan prigovor Grada i nije primijenila zakon (o unutrašnjem platnom prometu).
 12. Preispitaćemo rad vještaka Dijane Ostić i Milana Subotića koji su procjenjivali vrijednosti u tom sporu – Ministarstvu pravde, provjeriti njihove licence
 13. Preispitaćemo rad pojedinih notara u ovom predmetu, naročito Zorana Maleševića, Ljeposave Macanović i drugih.
Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender