21. 05. 2022.
Vidović: Poreska uprava radi dobro i ostvaruje rast naplate prihoda

Vidović: Poreska uprava radi dobro i ostvaruje rast naplate prihoda

Vidović: Poreska uprava radi dobro i ostvaruje rast naplate prihoda

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je u Narodnoj skupštini da Poreska uprava Srpske apsolutno dobro radi svoj posao, ima kvalitetan kadar i tehniku, te konstantno ostvaruje rast naplate prihoda.

Kad sam došla u ovu upravu počela je blokada i državnih firmi /javnih preduzeća/ i opština zbog dugova. Sve smo to naplatili i više nema dugova državnih firmi i opština”, rekla je Vidovićeva u završnoj riječi u Narodnoj skupštini o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, koji je razmotren po hitnom postupku.

“Kada je riječ o postojećem dugu u zdravstvu, Vidovićeva je istakla da on od 2020. godine ni za marku nije povećan.

“Od tada godišnje prebacujemo 52 miliona KM Fondu zdravstva da bi sve zdravstvene ustanove izmirile svoje obaveze. Dakle, zamrzli smo taj dug i pokušavamo da dalje poboljšamo stanje u toj oblasti”, rekla je Vidovićeva.

Ona je u vezi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske podsjetila da je najviše fiktivnih firmi osnovano od 2001. do 2004. godine, te da su se uglavnom bavile prometom.

U obrazloženju pomenutog akta se navodi da se njime stvara pravni osnov za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskog duga koji je postao izvršan prije stupanja na snagu Zakona o poreskom postupku 2012. godine, na način da se i na ovaj dug primjenjuju odredbe o zastarjelosti, kao i za dug nastao prema odredbama važećeg Zakona o poreskom postupku Srpske.

U ovom slučaju riječ je o dugu dospjelom od nastanka Poreske uprave Srpske /2002. godine/ i ranije /1996–2002/ do 31. decembra 2011. godine, poreskih obveznika za koji je u roku pokrenut postupak prinudne naplate, čija je imovina obezbijeđena u skladu sa zakonom.

Međutim, isto tako riječ je i o dugu onih poreskih obveznika koji više ne posluju, koji nemaju imovinu, a kod kojih postoji veoma visok stepen potpune nenaplativosti tog duga.

Prema evidencijama i procjenama finansijskih efekata Poreske uprave, ukupan poreski dug koji je dospio zaključno sa 31. decembrom 2011. godine, za koji je pokrenut postupak prinudne naplate, ali nisu naplaćena iznosi 375.000.000 KM.

“U tom iznosu se ne nalazi poreski dug za koje je odobreno odgođeno plaćanje, niti poreski dug obveznika nad kojima je pokrenut stečajni postupak”, navedeno je u obrazloženju, javlja Srna.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender