03. 07. 2022.
Budžet Srpske rebalansom veći za 358 miliona maraka

Budžet Srpske rebalansom veći za 358 miliona maraka

Budžet Srpske rebalansom veći za 358 miliona maraka

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu čiji je okvir 4,382 milijarde KM, što je uvećanje za 8,9 odsto ili 358 miliona KM.

Razlog za donošenje rebalansa budžeta jeste stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade Srpske koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10 odsto i povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 odsto od maja.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da je sve urađeno s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanja realizacije kapitalnih investicija i izmirenja obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća.

“Ukoliko se analiziraju makroekonomska kretanja u prethodnoj godini i početkom ove godine, evidentno je da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što ima pozitivan uticaj na kretanje budžetskih prihoda, posebno prihoda od poreza na dobit”, naglašava se u saopštenju.

U Prijedlogu rebalansa planirani su poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od 10,9 odsto ili 330,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet za 2022. godinu, dodaje se u saopštenju.

Prihod od poreza na dobit iznosiće 312,5 miliona KM, što predstavlja rast od 25,4 odsto ili 63,3 miliona KM u odnosu na planirano budžetom za ovu godinu.

“U skladu sa opredjeljenjem Vlade Srpske, rebalansom je planirano uvećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 odsto od maja, te su planirani rashodi za lična primanja uvećani za 55,0 miliona KM u odnosu na planirani budžet”, pojašnjava se u saopštenju.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske, planirano je uvećanje svih socijalnih davanja za 10 odsto od maja, te su doznake planirane u iznosu od 265,5 miliona KM i uvećane su za 17,9 miliona KM u odnosu na planirani budžet.

Uvećane su doznake za mjesečni borački dodatak u iznosu od 6,5 miliona KM, tekuće doznake za porodične, lične i civilne invalidnine za 4,9 miliona KM, tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina za pet miliona KM, kao i doznake za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života koje su uvećane za 700.000 KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa budžeta planirane su u iznosu od 1,360 milijardi KM i, u odnosu na budžet Srpske za ovu godinu, uvećane su za 89,8 miliona KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa budžeta planirane su u iznosu od 1,360 milijardi KM i, u odnosu na budžet Srpske za ovu godinu, uvećane su za 89,8 miliona KM.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja planirane su prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija, očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te planiranim uvećanjem od 10 odsto od maja.

Planirano je i povećanje transfera Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata u iznosu od 3,2 miliona KM te transfer jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu u iznosu od tri miliona KM i za lične invalidnine u iznosu od 1,5 miliona KM.

Subvencije su u Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu planirane u iznosu od 138,8 miliona KM i uvećane su za 23,2 miliona KM, prvenstveno zbog povećanja plata zaposlenih.

Grantovi su u Prijedlogu rebalansa planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i veći su za 84,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet.

U okviru ove grupe rashoda uvećani su grantovi u okviru javnih investicija u iznosu od 74,9 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite 2,3 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta 4,1 milion KM, te grant u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u iznosu od 1,5 miliona KM. 

(Srna)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender