25. 06. 2022.
Ustavni sud BiH ukinuo dio odluka Narodne skupštine Republike Srpske

Ustavni sud BiH ukinuo dio odluka Narodne skupštine Republike Srpske

Ustavni sud BiH ukinuo dio odluka Narodne skupštine Republike Srpske

Ustavni sud BiH danas je u Sarajevu utvrdio da pojedine odredbe akata Narodne skupštine Republike Srpske koje je osporilo 15 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nisu u skladu sa Ustavom BiH, zbog čega ih je ukinuo.

Odlučujući o zahtjevu 15 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za rješavanje spora između BiH i Republike Srpske, Ustavni sud BiH utvrdio je da postoji spor u vezi s donošenjem osporenih odredbi Deklaracije i Zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti sa BiH na Srpsku u oblasti pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, indirektnog oporezivanja i drugih pitanja, saopštila je ova pravosudna institucija.

Ustavni sud BiH odlučivao je i o zahtjevu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića za ispitivanje regularnosti postupka, odnosno utvrđivanje postojanja ili nepostojanja ustavnog osnova za proglašenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH od 22. aprila ove godine štetnim po vitalni interes bošnjačkog naroda.

Odlučujući o Čovićevom zahtjevu, Ustavni sud utvrdio je da izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u BiH u navedenom zakonskom prijedlogu ispunjava uslove proceduralne ispravnosti iz Ustava BiH, ali da nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.

Na današnjoj plenarnoj sjednici Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Opštinskog suda u Zavidovićima za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o prekršajima, utvrdio da dio člana 75 koji glasi “kada je rješenje o prekršaju uručeno putem pošte, smatraće se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana od dana kada je rješenje predato na poštu” nije u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zato što za posljedicu može imati gubitak prava na pristup sudu.

Odlučujući o zahtjevu Opštinskog suda u Zenici za ocjenu ustavnosti člana 44 Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, Ustavni sud BiH utvrdio je da osporeni član nije u skladu sa Ustavom BiH i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH iz razloga što je došlo do narušavanja autonomije univerziteta.

Razmatrana je i apelacija 4378/21 u kojoj je Ustavni sud odlučio da nije došlo do povrede apelantkinjinog prava na nepristrasnost suda kao segmenta prava na pravično suđenje u situaciji kada navodi o pristrasnosti predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH odnosno članova VSTS-a nisu osnovani.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici biće dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda BiH, saopšteno je iz Ustavnog suda, prenosi Glas.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender