27. 06. 2022.
Odgovor Addiko Bank a.d. Banja Luka: RK Borac M:tel iznosi neosnovane i zlonamjerne navode

Odgovor Addiko Bank a.d. Banja Luka: RK Borac M:tel iznosi neosnovane i zlonamjerne navode

Odgovor Addiko Bank a.d. Banja Luka: RK Borac M:tel iznosi neosnovane i zlonamjerne navode

Addiko Bank a.d. Banja Luka uputila je dopis Rukometnom klubu Borac m:tel čiji čelnici tvrde da je pomenuta banka prodala prostor koji njima pripada.

Rukovodstvo banke tvrdi da je sve urađeno po zakonu, te da banjalučki klub iznosi neosnovane optužbe i tvrdnje, prenosi Srpskainfo.

Dopis koji je banka uputila pomenutom klubu prenosimo u cjelosti:

“Poštovani, dana 17. Maja 2022. godine primili smo Dopis Vašeg advokata, kojim je tražio da Addiko Bank a. d. Banja Luka (u daljem tekstu Banka) dostavi ugovor o prodaji nekretnine u Ulici Ivana Franja Jukića broj 9, te je prijetio podnošenjem prijave protiv Banke pravosudnim istražnim organima. Pored navedenog dobili smo informaciju da ste uputili dopis Addiko Bank AG Vienna kojim ste naveli da su banka i njena Uprava vršili kriminalne aktivnosti radi oduzimanja vlasništva RK Borac m.tel Banja Luka na dijelu podrumskih prostorija koji se nalaze u objektu u ulici IF Jukića broj 9.

Ovim putem Banka ističe da su Vaši navodi neosnovani i zlonamjerni, te da ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Predmetne prostorije se nalaze u podrumu objekta koji je bio u vlasništvu Banke, te su sve Uprave Banke počevši od 2017. godine do prodaje nekretnine nastojale da zaštite imovinu Banke isključivo pravnim sredstvima zasnovanim na zakonu. Pri tome jedine radnje koje je Banka preduzela u cilju zaštite svojih prava su dvije uložene žalbe u postupku kojim je RK Borac m:tel zahtjevao upis prava vlasništva (podnesene 2018. i 2021. godine).

“Prodajom nekretnine koja je izvršena 2021. godine banka je prenijela na kupca svjoj suvlasnički dio koji iznosi 49/60 dijela nekretnine označene kao k.č. broj 4/19 k.o. SP_ Banja Luka prema stanju u zemljišnim knjigama, te prava i obaveze koja su iz suvlasničkog dijela proizilaze u skladu sa zakonom o stvarnim pravima. Prodajom suvlasništva na nekretnini, novi vlasnik je stekao ista prava na nekretnini koja je Banka imala, te samom prodajom položaj RK Borac m:tel Banja Luka nije promijenjen u odnosu na prethodno stanje.

Rješavanje spora oko dijela podrumskih prostorija za koje tvrdite da je RK Borac m:tel vlasnik je pitanje koje će novi vlasnik nekretnine I RK Borac m:tel sami rješavati u budućnosti pred nadležnim sudom ili katastrom. Banka nema prava, niti potrebe da se miješa u navedeni odnos, jer ista više nije vlasnik nekretnine.

Shodno navedenom, ukoliko budete I dalje insistirali na netačnim navodima da su banka, članovi njene Uprave ili bilo koji zaposlenik Banke vršili kriminalne radnje sa ciljem oduzimanja imovine RK Borac m:tel, te takve netačne informacije dostavljali poslovnim partnerima Banke ili medijima, iskoristićemo sva pravna sredstva radi zaštite prava Banke i njenih zaposlenih uključujući i podnošenje tužbe protiv RK Borac m:tel i odgovornih lica radi klevete u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete, tražiti naknadu materijalne I nematerijalne štete, te podnijeti prijavu za lažno prijavljivanje krivičnog djela”, stoji u odgovoru Addiko banke Rukometnom klubu Borac m:tel.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender