27. 06. 2022.
Prijavite idejna rješenja za budući izgled fasada u bloku užeg gradskog jezgra

Prijavite idejna rješenja za budući izgled fasada u bloku užeg gradskog jezgra

Prijavite idejna rješenja za budući izgled fasada u bloku užeg gradskog jezgra

Grad Banja Luka raspisao je Međunarodni opšti javni konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja fasada objekata u bloku između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Patrijarha Makarija Sokolovića, Teodora Kolokotronisa i Patre, da bi se dobila ideja kako fasade u ovom bloku treba da izgledaju.

-Ta ideja biće osnova arhitektima-projektantima koji budu angažovani da u budućnosti razrađuju njene pojedine dijelove prilikom rekonstrukcije objekata, a kako se ne bi narušilo staro jezgro i blizina značajnih objekata koji uživaju najviši stepen kulturno-istorijske zaštite – pojasnili su iz Odjeljenja za prostorno uređenje.

Rezultat ovog konkursa, dakle, treba da na nivou idejnog rješenja razradi kvalitetno i funkcionalno rješenje fasadnih platana na koji će se lokalna uprava oslanjati prilikom izdavanja lokacijskih uslova za buduće građenje, dograđivanje i rekonstruisanje ovog kompleksa.

Prostor, koji je predmet konkursa obuhvata dio centralne gradske zone i neposredne okoline više nacionalnih spomenika, frontovima izlazi na ulice Patre, Kralja Petra I Karađorđevića i Patrijarha Makarija Sokolovića, predstavlja izuzetno vrijedan potencijal za formiranje slike užeg gradskog jezgra Banje Luke.

-Izazov za učesnike ovog konkursa, odnosno primarni cilj, jeste da svojim kreativnim idejama, osjećajem za cjelovitost, sluhom za istorijsku slojevitost, a svješću o potrebama savremenog funkcionisanja i življenja grada, osmisle kvalitetno rješenje za prezentaciju genius loci, kroz prijedlog koncepta fasadnih platana kao i osmišljavanje javnog prostora koji je „između“, koji povezuje, odvaja, usmjerava, dočekuje i kao takav kompletira jednu koherentnu, skladnu sliku cjelokupne urbane strukture ovog izuzetno vrijednog dijela grada – navedeno je u konkursu.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 10. avgust 2022. godine, a detalje konkursa, način prijave i kompletnu dokumentaciju zainteresovani mogu preuzeti na linku: https://www.banjaluka.rs.ba/konkurs-fasade

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender