03. 07. 2022.
Od 5.092 službenika samo njih troje dobilo jedinicu

Od 5.092 službenika samo njih troje dobilo jedinicu

Od 5.092 službenika samo njih troje dobilo jedinicu

Od 5.092 službenika u republičkim organima uprave koji su ocjenjivani u drugom polugodištu prošle godine, samo njih troje dobilo je jedinicu.

Prema izvještaju o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika koji je objedinila Agencija za državnu upravu RS, od ukupno 5.869 zaposlenih u republičkim organima uprave, u drugoj polovini 2021. godine ocijenjeno je njih 5.092. Prosječna ocjena svih na kraju je iznosila 3,56. Taj prosjek blago raste iz godine u godinu.

Ocjenu “ne zadovoljava” dobili su po jedan zaposleni u ministarstvima rada i boračko-invalidske zaštite, te za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, kao i jedan radnik u Republičkoj upravi civilne zaštite.

– Ocjenu “zadovoljava” dobio je 61 zaposleni, što je 1,20 odsto od ukupnog broja onih čiji su rad šefovi ocjenjivali – navedeno je u izvještaju Agencije za državnu upravu, koji je usvojila i Vlada RS na sjednici u četvrtak.

Najviše službenika dobilo je ocjenu “ističe se” i to njih 2.696 ili 52,95 odsto od ukupnog broja onih čiji je rad vrednovan u drugoj polovini prošle godine.

– Najvišu ocjenu, odnosno “naročito se ističu”, dobila su 2.332 službenika i namještenika ili 45,79 odsto od ukupnog broja ocjenjivanih – navedeno je u izvještaju Agencije za državnu upravu.

Naglasili su da je svrha ocjenjivanja zaposlenih u republičkim organima uprave motivisanje državnih službenika, odnosno namještenika da unapređuju svoja znanja i vještine.

– Sa druge strane, ocjenjivanje stvara preduslov za poboljšanje i unapređivanje rada republičke uprave u cjelini – istakli su u Agenciji za državnu upravu.

Iz ove agencije već godinama apeluju da sistem ocjenjivanja službenika u Srpskoj treba unaprijediti i da je nemoguće da se najveći broj njih “ističe”.

– Iz godine u godinu gotovo su prekopirani rezultati ocjenjivanja radnika.

Ovaj posao nadležni bi trebalo ozbiljnije da shvate. Problem je to što se pojedinci drže linije nezamjeranja, odnosno idu sa stavom da je bolje dati nekome dobru ocjenu nego da mu taj radnik zamjeri i stvara probleme – kazao direktor Agencije za državnu službu RS Aleksandar Radeta.

Ističe i da je u RS pozicioni sistem, te da rijetko ko može i napredovati i nema nikakvih benefita.

Sistem ocjenjivanja državnih službenika trebalo bi da unaprijedi i novi zakon o državnim službenicima u Republici Srpskoj, koji je završen i koji bi uskoro trebao da se nađe na sjednici Vlade RS.

– Prema tom zakonu, službenici bi bili ocjenjivani jednom godišnje i tada bi se ocjenjivali i oni zadaci koji se daju na početku godine, pa se na kraju može vidjeti šta je ko uradio, a šta nije. U novom zakonu predviđeno je da oni koji ocjenjuju i obrazlažu ocjene “naročito se ističe” i “ne zadovoljava” – kazao je “Glasu Srpske” Radeta.

Volonteri

Iz  Agencije za državnu upravu RS naveli su i da broj zaposlenih u državnim organima uprave od 5.869 treba uzeti sa rezervom.

Jedan broj organa unosi i podatke o broju zaposlenih na određeno vrijeme, volonterima, pripravnicima, što ujedno  opravdava značajnu razliku između broja zaposlenih i ocijenjenih državnih službenika i namještenika – naveli su u Agenciji.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender