25. 06. 2022.
Ponovni javni uvid u RP za centralno gradsko područje

Ponovni javni uvid u RP za centralno gradsko područje

Ponovni javni uvid u RP za centralno gradsko područje

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banje Luke biti izložen na ponovni javni uvid.

Nacrtom Plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između ulice Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr Todora Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih vladara, u ukupnoj površini od 4,76 hektara i biće izložen na ponovni javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting “CPK“ d.o.o. Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović br. 2, prostorijama Gradske uprave Grada Banje Luke, prostorijama mjesnih zajednica Centar 1 i Centar 2, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8.00 do 16.00 časova  u periodu od 23.06.2022. godine do 30.06.2022. godine.

Nacrt Plana biće objavljen i na stranici Grada.

Za vrijeme trajanja ponovnog javnog uvida, sve do 30.06.2022. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenju za prostorno uređenje.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender